Andmeid maksehäirete kohta säilitatakse avalikult maksehäireregistris

Üldiseid andmeid kogutakse selleks, et Teid kliendina tuvastada, Teid paremini eri kanalites teenindada, Teiega suhelda, tehinguid või toiminguid teha. Isikuandmed Näiteks nimi, kontaktandmed, perekonnaseis, sünniaeg, töökoht ja tööandja, turustuseelistused.

Seega, kui tööandjal puudus õigustatud huvi andmete teadasaamiseks, ei või ta hiljem andmete puudumisele või valeandmetele tuginedes töölepingut tühistada. Laenud ärikliendile laen ilma pangakonto väljavõtteta. Andmeid maksehäirete kohta säilitatakse avalikult maksehäireregistris. Nimelt sätestab seadus, et tööandja ei tohi töölepingut tühistada eksimuse või pettuse tõttu juhul, kui töötaja on esitanud puudulikke või valesid andmeid, mille vastu puudus tööandjal õigustatud huvi. Kasutaja kohustub Lepingust tulenevaid õigusi täitma isiklikult ning mitte andma kolmandatele isikutele üle Lepingust tulenevaid õigusi. „Maksehäireregistrisse“ andmeid enda juriidilisest isikutest klientide maksehäirete kohta täites selleks Täitja määratud andmeväljad. Tellija peab eelnevalt Täitjale nimetama kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Andmeid maksehäirete kohta säilitatakse avalikult maksehäireregistris.

Политика конфиденциальности - USS Security

. Krediidiinfo on loonud alternatiivse keskkonna, kus igaüks saab lD-kaardi abil või internetipanga vahendusel tasuta vaadata enda kohta käivaid andmeid.

Maksehäirete registri kasutamine muutus lihtsamaks.

.

minu andmeid vaadati -

. Kasutaja kohustub tasuma tasuliste teenuste kasutamise korral vastavalt Teenuse pakkuja poolt kehtestatud hinnakirjale. Kasutaja väljastatud kasutajatunnuse ja parooli sattumisel kolmanda isiku valdusesse ja selle abil kasutatud teenuste ja võimaliku tekitatud kahju eest vastutab Kasutaja täies ulatuses.

Märkused