Anna eraisikule laenu, oma raha

Ja ÄRGE PAKKUGE lahendit, kus ettevõte annab laenu teisele ettevõttele. Mina ise sellist leida pole suutnud.. Ta ei usu vist ei juriste ega advokaate. Kui see nii lihtne oleks, siis poleks ju mingit vajadust igasuguseid skeeme nuputada, kuidas ettevõttest rahasid välja kantida. Firma ei pea mitte kasu saama. Teatud juhul võib olla põhjendatud ka intressita laenu andmine. Nad kindlasti põhjendavad selle koos vajalike §-dega korralikult ära. Intressi puudumine iseenesest ei muuda laenu ettevõtlusega mitteseotuks, mitteseotuks muudab laenu asjaolu, et see ei teeni äriühingule tulu. Tundub, et enamus viimastest kommenteerijatest, kes siin sellist tegevust lähtuvalt oma soovidest ja tahtmistest õigustavad ongi sellised ettevõtjad, kes oma isiklikul ja ettevõtte rahakotil vahet ei taha teha. Te ei ole siiani toonud ei ühtegi kohtulahendit, ega ühtki juristi kommentaari, mis ütleks, et jah, ettevõtte raha ettevõttega mitteseotud eraisikule tasuta kasutamiseks andmine on täiesti ok ja seaduslik.

Soodne Laen Eraisikult - Tagatiseta Kiirlaenud.

. See on juba nii vana probleem, et osad ettevõtjad arvavad, et ettevõtte rahaga võib toimetada nagu isikliku taskuga. Ainuke teadlik persoon võib olla õigusbüroost. Sellel laenu andmisel peab ju olema miski põhjus- kas saada tulu või siis muu kasu või seotus aga niisama lambist ei anna keegi ilma intressita laenu- ole sa finantsteenust osutav või mitte ettevõte. Äriühingu poolt laenu andmise ettevõtlusega seotuks või mitteseotuks kvalifitseerimisel lähtub maksuhaldur eelkõige sellest, kuidas on laenu andmine seotud laenuandja ettevõtlusega. Juba mitu korda kirjapandu ümberkirjutamata jätmine ei ole oskamatus põhjendada. kohtulahendi ettevõtlusega mitteseotud isikutele antava laenu intresside kohta ja see kehtib ka füüsilistele isikule.See lahend muutis maksuhalduri praktikat ja seisukohta. Siiani te ainult räägite sellest. Lihtsalt annan sõbrale ja asi korras. Kui antakse intressiga laenu, on intress maksuvaba käive, kuid selle mõju sisendkäibemaksu mahaarvamise proportsioonile sõltub sellest, kas intressitulu on juhuslik või mitte. Teistel juhtudel oleneb olukorrast kas ettevõtlusega mitteseotud kulu või seotud kulu. Tulu võib teenida nii intressina kui ka muul moel. Ja küsimuse all ei ole hetkel see, kas ja kuidas laenuvõtja laenu tagasi suudab maksta. Ja põhjendamiseks on erinevad vastajad toonud välja palju erinevaid seadusepunkte, mis mõttega ma veelkord hakkan neid ümber kirjutama. Ja tõtt öelda mina ka ei saanud aru, milleks lugeda kohtulahendit käibemaksu teemal. tagasimaksmisega Y aasta pärast, intresse tehingult ei arvestata. St intressimäärade osas piiranguid tõepoolest seaduses otseselt pole, kuid tehingud tuleks siiski teha turutingimustel. Soovitan tutvuda ka Riigikohtu lahendiga:. On täiesti kindel, et ettevõte ilma intressita laenu ei saa anda, ilma et tekiks ettevõttele maksukohustus.

Ehk tahan laenu anda kuna see on mulle/äriühingule tulevikus kasu toov tehing. Selle kohta soovitan tutvuda Riigikohtu vastava praktikaga:. Aga intressi määrab ka VÕS. Maksuseaduste juures on vägagi vahet, kas tegu juriidilise või füüsilise isikuga. Aga kordan veelkord, esita maksuametile ametlik päring, ja saad korrektse ning põhjendatud vastuse, miks seda teha ei tohi. Siinkohal ei ole oluline, kas laen on antud seotud isikule või mitte. Seega ikka laenu sisu ja ettevõtlusega seotus on tähtis. Nagu teate, kadus TSD deklari lisast rida,mille kaudu mõni loll ka numbreid sisestas ja sealt kenasti iseendale tulumaksukohustuse vabatahtlikult võttis,kuigi iga üksiku laenu andmise case on erineva eesmärgiga. Sinu pakutud kohtulahend ei puutu antud juhul kuidagi teemasse. Kuidas alustada oma ettevõtet, kui sul ei ole üldse raha?. Kui tegemist ei ole seotud isikuga, siis võib maksurisk tekkida juhul kui laenu tingimustest nähtub, et laenusaaja ilmselgelt ei suuda laenu tagasi maksta. juulit, kui seaduses või lepinguga ei ole ette nähtud teisiti.

SMS lenud « Anna eraisikule laenu -

. Anna eraisikule laenu, oma raha. Need on kaks täiesti erinevat asja. Kellegi isiklik arvamus ei ole mulle piisavaks argumendiks kahjuks. isik lepivad kokku nagu soovivad. Muu laenulepingu korral tuleb intressi maksta üksnes juhul, kui see on kokku lepitud. Või õigemini tohib, kui maksta vajalikud maksud. Väga raske iseloomuga inimene see Melli. Sellest tulenevalt on laenu andmine üldjuhul ettevõtlusega seotud, kui laenu andmisega teenitakse tulu. Aga sellise jutu peale, et annan ettevõttest sõbrale niisama kasutamiseks ettevõtte raha, ja kunagi müstilises tulevikus hakkab see ettevõttele kasu tooma…no see tõttöelda ajab kassid ka naerma

Märkused