Kas ettevõttel on tegevusluba?

Kuidas kontrollida, kas saan usaldada mõnda Microsoft Edge.

. Ettevõtte ülemineku regulatsioon on loodud töötajate ja võlausaldajate kaitseks ning selle eesmärk on vältida olukordi, kus äriühing võõrandab väärtuslikud varad teisele isikule ning jätab endale nendega seotud kohustused ja võlad, muutudes ise maksejõuetuks. Siiski on need kriteeriumid vaid tervikliku hindamise üksikud elemendid. Ettevõtte ülemineku puhul tuleb ostjal põhjalikult kontrollida, kas ettevõttel on varasemaid võlgu või muid kohustusi, mida võidakse hakata nõudma ettevõtte ostjalt. Oluline on, et ettevõtte üleminek ei tuleks tehingu osapooltele üllatusena, sest see võib tekitada palju segadust ja ebameeldivusi. Soome ettevõtteid ja ühendusi saab kontrollida nende ametlikust andmesüsteemist ning enamasti on igas riigis olemas oma erialaliidud või kvaliteedimärgid, mis annavad samuti teavet vastava valdkonna ettevõtete kohta.

Kuidas teha ettevõtte taustakontroll koostööpartneri.

. Kohtupraktika kohaselt on ettevõtte üleminekuga tegemist juhul, kui üle läheb identiteeti säilitav majandusüksus, mis tähendab ressursside organiseeritud koondamist, mille eesmärk on majandustegevus põhi- või kõrvaltegevusena. Ehk siis juuksurisalongi ettevõttesse kuuluvad salongi ruumid, sisustus ja muu inventar, tarnelepingud, kliendilepingud, töölepingud, seonduvad kohustused. Ettevõtte omandaja näol on sisuliselt tegemist ettevõtte võõrandaja õigusjärglasega, kellele lähevad seaduse alusel üle ettevõttega seotud õigused ja kohustused. Vajadusel saab täiendavat infot küsida vastavatelt võlausaldajatelt.Samuti saavad pooled kokku leppida, et kõikide varasemate kohustuste eest jääb ostja ees vastutama müüja. Oluline on üle vaadata, kas firma on tasunud riiklikke makse ning ega ettevõttel või sellega seotud isikutel ei ole võlgnevusi. Enne äritehingu sõlmimist on alati mõistlik teostada ettevõtte taustakontroll. Võlaõigusseaduse kohaselt kuuluvad ettevõttesse ettevõtte majandamisega seotud ja selle majandamist teenivad asjad, õigused ja kohustused, muu hulgas ettevõttega seotud lepingud. Toomas Taube, Derling Primuse partner ja vandeadvokaatÄriruumide värske omaniku jaoks ei ole kindlasti meeldiv üllatus, kui ukse taha ilmuvad näiteks töötajad, kes seal varem töötasid ning kelle töösuhe on korrektselt lõpetamata. Norra on loonud näiteks ühise tarnijate registri StartBANK, mille liikmete usaldusväärsust kontrollitakse pidevalt. Ühel äriühingul võib olla mitu ettevõtet. Siinkohal tuleb aga ostuhuvilisel tähelepanu pöörata sellele, mida täpselt müüakse ning kas müüdav vara võib kogumis osutuda ettevõtteks ja tuua kaasa ettevõtte ülemineku võlaõigusseaduse tähenduses. Ametlik maksehäireregister Eesti suurim krediidiinfo andmebaas ja ametlik maksehäireregister e-krediidiinfo annab infot: kas ettevõttel on ikka olemas registrikood; millisel alal tal on tegevusluba; kui vana on firma; kes on sellega seotud isikud. Ettevõtte müüja ja ostja saavad lepingusse lisada müüja kinnitusi varasemate kohustuste sisu või nende puudumise kohta. Oluline on teada, et seal on andmete väljastamine tasuline. Tasuline taustainfo Kui teil pole aega ega oskusi ise ettevõtte taustakontrolli teostada, on olemas ettevõtteid, kes pakuvad tasulist taustauuringuteenust nii Eesti kui ka välismaiste ettevõtete kohta. StartBANKi kasutavad igapäevaselt oma töös ehitusettevõtete, haldusfirmade ja kinnisvarasektori ostuspetsialistid. Kui ettevõtte müüja tulevane maksevõime on küsitav, peaks ostja lepingu sõlmimisel nõudma täiendavaid tagatisi, nendeks on näiteks käendus ja garantii. See tähendab, et juhul kui mõni võlausaldaja nõuab ettevõtte ostjalt mõne vana võla tasumist või muu kohustuse täitmist, siis on ettevõtte ostjal õigus nõuda ettevõtte müüjalt vastavate kulude hüvitamist. Näiteks võib tegutseva ilusalongi ostja arvata, et alustab oma äri puhtalt lehelt, aga peagi saabub tema postkasti võlanõue endiselt tarnijalt või saamata jäänud töötasu nõue endiselt töötajalt.. mail ilmus Äripäeva tellijatele erileht Ehitusõigus ja kinnisvara, mis valmis koostöös Derling Primus advokaadibürooga. Ettevõtte ülemineku täpsem sisu ja selle tuvastamise kriteeriumid ei ole võlaõigusseaduses reguleeritud. Ettevõtte üleminek ei ole iseenesest midagi negatiivset ning ettevõtte ülemineku tehingud on majanduses tavapärased.

Välismaine ettevõte Soomes (Ulkomainen yritys Suomessa.

. Kiire krediit Viivus BigBank Narva.

Näiteks opereerib üks äriühing poodi Tallinnas, juuksurisalongi Tartus ning kohvikut Pärnus. Kuidas mõista, kas tegu on ettevõtte üleminekugaSeda, kas tegemist on ettevõtte üleminekuga, tuleb hinnata igal konkreetsel juhtumil eraldi. Välismaa ettevõtete tausta kontrollimise võimalused Esimesena tasub kindlasti võtta ühendust Euroopa Äriregistriga, kes vahendab ametlikku informatsiooni Euroopa ettevõtete taustauuringu kohta. Ettevõtte ülemineku tuvastamisel tuleb hinnata, kas üleminek puudutab majandusüksust, mis säilitab pärast üleminekut oma identiteedi. Praktikas võib see osutuda vahel üsna keerukaks, sest hindamise kriteeriume on mitmeid ja faktiline olukord ei võimalda mõnel juhul ühest hinnangut anda. Maksu- ja Tolliamet on koondanud oma lehele enimlevinud avaliku ja erasektori andmebaasid, mille abil saab kontrollida ja hinnata tehingupoole tausta ja maksekäitumist. Sellisel juhul on sellel äriühingul kolm ettevõtet ehk siis kolm majandusüksust, mille kaudu äriühing tegutseb. Ettevõte on majandusüksus, mille kaudu isik tegutseb. Kas ettevõttel on tegevusluba. Selleks tuleb omakorda hinnata ettevõtte tüüpi ja sisu, üle antud varasid, kas toimus klientide üleminek või mitte, samuti enne ja pärast üleminekut tehtud tegevuse sarnasust ning seda, kas tegevus oli vahepeal peatatud ja kui oli, siis kui kaua. Mõisted “ettevõte” ja “äriühing” ei ole sama tähendusega. Taustainfo internetist Andmeid tehingupoole ja tema esindajate kohta võib otsida lisaks maksehäireregistrile ka mitmetest artiklitest, internetifoorumitest, jõustunud kohtulahenditest või muudest avalikest andmebaasidest

Märkused