Kodukindlustus – kindlustus, milleta hakkama ei saa

Hüvitame kahju, mille põhjuseks on murdvargus, st vara vargus sissemurdmise teel, röövimine või vandalism. Kindlustuse saab valida oma majale, korterile või ridaelamuboksile. Koduse vara kindlustamine Lisaks hoone ja korteri kindlustamisele soovitame kindlasti lisaks valida koduse vara kindlustuse.

Seesam kodukindlustus

. See tähendab, et kindlustatud ei ole näiteks kortermaja katus, trepikoda jms. Hüvitame kindlustatud esemele tekkinud kahju, mille põhjuseks on torm, sademed või veekogu üleujutus. Samuti hüvitame kindlustatud esemeks olevale ehitisele tekkinud kahju, mille põhjuseks on selle osade vargus. Hüvitame kahju, mille põhjuseks on vara tahtlik rikkumine või hävitamine kolmanda isiku poolt. Vajadusel saad abi ka meie konsultantidelt. Ajutise elukoha üürikulu Hüvitame ajutise elukoha üürikulu ning sinna ja tagasi kolimise kulu peale kindlustusjuhtumit, mis muutis kindlustatud kodu elamiskõlbmatuks. Eluhoone ja korter kindlustatakse ühtse tervikuna, mis tähendab, et hoone alla loetakse ka sisseehitatud mööbel, köögimööbel, lükand- ja liigenduksed ning sisseehitatud valgustid jms. Kas maksehäirega saab laenu?. Peale tekitatud kahju hüvitatakse vajaduse korral ka nõude tõrjumiseks ja kindlustatu õiguste kaitseks vajalikud õigusabikulud. Hüvitame ilma omavastutust rakendamata lukuvahetuse ja uute lukkude soetamise kulud, kui võti või luku avamise kood võeti kindlustusvõtja või tema volitatud isiku valdusest ära sissemurdmise või röövimise käigus. Kui tuule kiirust pole võimalik kindlaks määrata, peetakse tormiks tuult, mis on tekitanud kindlustuskoha ümbruses laitmatus seisukorras olevatele ehitistele või esemetele kahju. Veel parema kaitse oma kodule saad, kombineerides hoone kindlustuse koduse vara kindlustusega.

Kodukindlustus | Seesam Insurance AS

. Hüvitame kahju, mille põhjuseks on tulekahju, tahm, suits või tulekustutusvesi, pikselöögi otsetabamus, plahvatus, sh lõhkekeha plahvatus, piloteeriva õhusõiduki, selle osade või laadungi allakukkumine. Kui esimesena meenuvad koduse vara peale mõeldes tehnikaseadmed ja mööbel, siis on palju raha kulutatud ka väiksematele asjadele nagu kapis olevad riided ja jalanõud, toataimed, voodilinad, vaibad, lambid, serviisid ja lillevaasid. Seesam määrab koduse vara hüvitispiiri automaatselt kodu üldpinna alusel, seades summa selliselt, et kindlustuskaitse all oleksid kõik suuremad ja väiksemad asjad Sinu kodus. Lisaks hüvitame kindlustatud esemeks oleva ehitise klaaspinna purunemise kahju omavastutust rakendamata. Kindlustuskaitse täpsem sisu on kirjas kindlustustingimustes. Hüvitame kahju, mille põhjuseks on torm; kindlustatud esemele tormi tõttu langenud puu või muu ese; rahe või rüsijää. Kodukindlustus – kindlustus, milleta hakkama ei saa. Võid valida just need, mis tunduvad sulle vajalikud. Lisaks tekkinud kahjudele hüvitame vajalikud õigusabi- ja kohtukulud. Samuti loetakse tormikahjuks kindlustatud eseme selliseid kahjustusi, mis said tekkida üksnes tormi tagajärjel. Samuti hüvitame saamata jäänud üüritulu, kui kindlustatud esemeks olev väljaüüritud eluruum on kindlustusjuhtumi tagajärjel muutunud elamiskõlbmatuks. Lisaks hüvitatame sissemurdmise, röövimise või selle katse käigus lõhutud või rikutud hoone piirdekonstruktsioonide või nende osade taastamiseks vajalikud kulud.

Kindlustuskaitse liigid Kindlustuskuskaitse liike, mida saad valida, on erinevaid. Kindlustusjuhtumiks võib olla näiteks esemete purunemine kukkumise tagajärjel, kodutehnika mehaaniline rike või rike üle- või alapinge tagajärjel või hoone tehnosüsteemide purunemine

Märkused