Krediidiinfo ja taustakontroll – miks ja millal?

Veebilehe suurimaks väärtuseks on kehtiv õigus iga ajahetke seisuga. Tarkvara asub e-äriregistri ettevõtjaportaalis ja seda saavad kasutada nii ettevõtjad ise, kui nende poolt volitatud isikud. Registrikaart, maksuvõla info ja lihtandmed on TASUTA! Otsi ettevõtjat või riigiasutust: Euroopa ettevõtete andmed, aruanded ja ettevõtetega seotud isikute andmed vaid ühe infopäringu kaugusel. Kiirlaenu, milline krediitkaart on parim. Ametlike Teadaannete lehel avaldatakse kõik teated, kutsed ja kuulutused, mille avaldamise kohustus tuleneb seadusest. Portaali kaudu saab esitada avaldusi uue ettevõtte registreerimiseks, registriandmete muutmiseks, likvideerimiseks ja registrist kustutamiseks. Nüüd võimalik andmeid tellida ka ilma lepingu sõlmimiseta! Ettevõtjaportaal on keskkond, mis võimaldab Äriregistrile esitada majandusaasta aruandeid ja dokumente elektrooniliselt. Krediidiinfo ja taustakontroll – miks ja millal.

e-arveldaja on kasutajasõbralik veebipõhine raamatupidamistarkvara, mis aitab ettevõtjal raamatupidamise korraldamisega mugavalt hakkama saada. E-toimiku kaudu saab esitada menetlejale dokumente ja jälgida menetluse käiku. Kinnistusraamatu andmete avalikkus tagab kinnisasjade käibes õiguskindluse ja maandab kinnisvaratehingute riskid. Krediidiinfo ja taustakontroll – miks ja millal. Laevakinnistusraamat, Abieluvararegister, E-Notar, E-Arest, Pärimisregister, Ettevõtte asutamise API, X-tee Generaator. Riigi Teataja on Eesti Vabariigi ametlik võrguväljaanne. Teadaandeid saab soovitud märksõna järgi otsida ja need on kõigile tasuta kättesaadavad. Infosüsteem, mis võimaldab menetlusosalistel ja nende esindajatel osaleda tsiviil-, haldus-, kriminaal- ja väärteomenetluses elektrooniliselt. RIK on keskne hankija ministeeriumite, nende haldusala asutuste ning Riigikantselei kontoriarvutite ja monitoride soetamisel.

Nõuandeid üürilepingu sõlmimiseks | Justiitsministeerium

.

krediidiinfo - Tarbija

. Kehtivad registriandmed on avalikud ja iga isik saab nende andmetega tutvuda.

- AVALEHT

. Karistusregistrisse kantakse andmed kõigi Eestis karistatud isikute ja nende karistuste kohta.

Creditinfo Eesti AS | Krediidiinfo

. Riigi Teataja on ametlik ja usaldusväärne, kasutamine on mugav ja kõigile tasuta. Kuidas saada pangast laenu reisilaen. Lisaraha smsrahad Vivius. Kinnistusraamatusse kantud andmetega saab igaüks ise tutvuda e-kinnistusraamatu kaudu. Kinnistuportaal võimaldab kõigil elektrooniliselt koostada ja esitada kinnistamisavaldusi ning jälgida esitatud avalduste menetlusinfot reaalajas

Märkused