Laenu küsides püüa mõista asju ka laenuandja aspekist lähedastele raha laenamisel

Kõik müügiviisid ei pruugi olla tingimata parimad, kuid aja jooksul suudad sa kindlasti leida selle õige, just sulle sobiva. Jäärapäisel kliendil on väga tugevad arvamused kõikvõimalikest maailma asjadest ja neid on äärmiselt raske kummutada. Tegelik sõnade mõte on alati erinev sõnadega väljendatust.

Klient tunneb ennast palju vabamalt. Laenu küsides püüa mõista asju ka laenuandja aspekist lähedastele raha laenamisel. Lükates asja liikuma saame ka vastuse: kas toode on sobiv või esitatakse vajalikud vastuväited. Eriti firmadele müües on hea tuua näited teiste firmade ostudest. Näiteks: “mina olen selline tavaline maamees ja ei tarbi selliseid asju….”. Hea ja kogenud müüja, kes arendab ennast pidevalt, saab aja jooksul kindlasti väga heaks müüjaks. Siiras soov müüa Olles positiivselt meelestatud, suhtud positiivselt ka müügiprotsessi ning seetõttu kasutad oma teadmisi müügist paremini. Müüjal ei tasuks alati kohe tähele panna üldisi vastuväiteid vaid püüda kohe äratada kliendis uudishimu, et saada teda taas sinuga “ühele lainele”. Jälgi oma hääle kasutust eriti vastuväiteid käsitledes. Proovi leida odavam laenupakkumine Tänapäeval on väikelaenude taotlemise tingimused üsna leebed ja intress võrreldes lühilaenudega kõvasti soodsam. Kui oleme teinud pakkumise ja klient siiski mingil põhjusel ei “hüppa rõõmust lakke”, esitab klient tavaliselt mingi vastuväite. SMS laen ilma konto väljavõtteta laenupunkt. Nende peale võid kulutada suure hulga oma kallist tööaega. Iga kliendi puhul on müüja ülesanne valida, millisele momendile rohkem rõhuda. Häälega rõhutamist võid võimendada selliselt, et enne hääle kõrgendamist lased vaikselt häälel “alla vajuda” ja siis järsku seda taas tõstes. Kui sinu hääl on rõõmsalt värske, siis kliendi eelarvamused ja võimalik negatiivne suhtumine kaovad ning tal tekib hea tuju. Klient ei osta jalgratast lihtsalt et seda omada, vaid seetõttu, et sellega saab liikuda ühest kohast teise või siis tervislikult ja meeldivalt aega veeta. Põhjus võib olla ka selline, mida klient ei julge välja öelda. Kui sinu müügioskused on head, kasutad sulle antud aega maksimaalselt efektiivselt, siis on ka sinu tulemused esmaklassilised. Pea meeles, et kui üks müüja teeb nõrku tulemusi arvates, et see tuleneb tema vähesest informeeritusest, siis teine müüja teeb palju paremaid tulemusi oluliselt väiksema hulga informatsiooniga. Helista palju ja tööta usinalt. Vanematel on raske keelduda ostmast midagi oma lastele ja noored armunud ostavad kõikvõimalikku kraami, et väljendada oma tähelepanu vastaspoolele. Ehk seletada kliendile, mida ta võib kõike veel saavutada seda toodet tarbides. Selliseks eduks võib olla väga odav hind, ajaga kaasas käimine, mõni lisanduv boonus või midagi muud. Kontakti/vestluse valitsemine. Mõtle millelegi meeldivale ja kogu jõudu. Siis tasub rõhutada eriti seda momenti. Tõenäoliselt oled juba unustanud loetud materjali ja tundub, et sa kulutasid mõttetult aega. Telefonimüüja tähtsaimad omadused - Sisse elamine. Laenud 2000 eurot intressilt viivise arvestamine. Müüja juhib vestluse käiku vajalikus suunas. Näed, et see muudab oluliselt sinu müügitulemusi. Nii vähendad sa veelgi kliendi aega mõelda sinule ebasoodsaid mõtteid. “Mina ostan seda, sest ka naaber on seda ostnud”. Leia õiged võrdlusmomendid, mis aitavad kliendil pakkumist mõistlikuna tunda. Tähtsaim on teada tootest: - kasutamine, sisu - kohaletoimetamise viis - maksmisviis - soodustused Pane tähele, et need andmed on täiesti piisavad toote müümiseks. Kui klient ka kogeb seda sellisena, siis on väga tõenäöline, et ta ostab selle toote. Pane tähele, et oluline pole mitte see, kuidas asjad tegelikkuses on, vaid see kuidas klient seda tajub ja kogeb. See on üks tugevamatest ostupõhjendustest, kuid praktikas müüd sa harva toodet, mida tarbimata jättes klient ei saa edasi elada. - “see ajaleht käsitleb kõiki teie ametiga seoses olevad asju ja seda lugedes olete alati kursis kõigega, mis teie töövaldkonda puutub ja seeläbi oskate ka paremaid otsuseid vastu võtta”. Kõnekeel, suunavad väljendid, vestlust ilmestavad osad. Hiljem võid taas rahulikult põhjendada oma toote kasulikkust sammhaaval ja siis ehk veendub selles ka klient.

Palgapäevalaen - Kiire, kuid kallis laen järgmise.

. See moment aktiviseerib kliendi kas ostma või vastuväiteid esitama. Kui ta on huvitatud ainult lobisemisest, siis püüa esitada talle selliseid küsimusi, millele vastamiseks ta on sunnitud tõsiselt mõtlema, niimoodi saad kliendi endaga tõsisemalt kaasa mõtlema. “Oli alles pikk lugu, sain kuidagi loetud”. Pakkumist võib teha kõne jooksul mitmeid kordi. Sinu ülesanne on saada kliendi mõtted eemale hinnast ja tuua esile võimalikult hästi selle tootega kaasnevad edud. Ära kasuta liigselt erinevaid “parasiitsõnu”! MEIL ON SIIN SELLINE KAMPAANIA…. Kuna müüja töö on müüa võimalikult hästi, siis peab ta püüdma valitseda ja juhtida kogu müügikõne käiku. Kui suudad olla positiivsel viisil personaalne ja erined kõigest muust tavapärasest, siis saad kliendi ennast suurema huviga kuulama. Tavaliselt saad vastuse küsimusele seda naabrilt uurides. Oleks vaj kiiresti raha teenida soovin laenu eraisikutelt. Pea meeles, et üks olulisemaid vastuväidete käsitlemise ebaõnnestumisi on see, et sa ise kaotad usu endasse, mitte vastuväidete tugevus. Kui soovid “korralikku” rõhutamist, siis on soovitav kasutada pausi nii enne kui pärast rõhutamist. Milline peab olema pakkumine. Ka otseste küsimustega on võimalik seda välja selgitada.. Laenu küsides püüa mõista asju ka laenuandja aspekist lähedastele raha laenamisel. Jälgi oma pakkumist, kõigepealt sõnalist osa ja siis väljendamisoskust. Sellisel juhul esitab klient väga tavalisi vastuväiteid ja nende esitamises puudub reeglina loogika. Sellisele kliendile on suhteliselt lihtne müüa, kui oskad talle muuta hinna-pakkumise suhte tema jaoks mõistlikuks. Kes ei ole täna tippmüüja, kuid soovib selleks saada ja teeb selleks palju tööd, areneb aja jooksul vähemalt heaks müüjaks. Kasutades erinevaid rõhutamise viise kuuldub sinu hääl siiski loomulikult, kuigi Sa teed seda teadlikult. Esimene pakkumine tehakse pärast toote tutvustamist ja “kiitmist”.

Palgapäevalaen - Kiire, kuid kallis laen järgmise palgapäevani.

. Kliendil on õigus mõelda, et toode on kallis, kuid sinu ülesanne on näidata talle selle toote häid omadusi. Vahel harva peab see ka paika, kuid palju tihemini on viga hoopiski selles, et müüja arvates vajab ta rohkem informatsiooni, kuid ta vajab hoopis rohkem enesekindlust. Siis on sul suurem võimalus muuta see sulle kasulikuks. Vestluse käigu juhtimiseks on vajalik oskuslik ja tähelepanelik kliendi kuulamine ning intensiivne vastamine igale kliendi küsimusele. Kasuta lihtsaid sõnu ja too lihtsaid näiteid. Hea on kasutada lihtsaid võrdlusmomente: näiteks toote hinda on hea võrrelda millegiga, mida me kõik igapäevaselt tarbime ja mis ei tundu kaugeltki mitte kallis. Põhjus on tihti selles, et klient kardab teha kahjuliku kauba või ta lihtsalt ei usalda sind täielikult. Kõnekiirusega võid rõhutada olulisemaid kohti oma kõnes selliselt, et teatud kohad lausud aeglasemalt. Püüa klienti veenda toote headuses sammhaaval, samas temalt ka selleks kinnitust saades, edasi liigu juba järkjärgult suuremate ja olulistemate tootega kaasnevate soodsate momentide juurde. Piisab sellest, kui laed oma internetipangast alla konto väljavõtte PDF või DDOC formaadis ja saadad laenupakkujale e-maili teel või laenutaotluse blanketti täites. Võid kasutada argumente, mis võiksid mõjuda kliendi enesehinnangut tõstvana. Me soovime olla alati paremad, kui teised. Armastus, tunnete väljendamine. Me soovime jäljendada teiste inimeste oste, sest siis teame, et oleme teinud hea otsuse ja me ei ole teistest viletsamad. Kiirlaenude eelised. Klient kinnitab neile kohtadele vaistlikut tähelepanu, sest tavaliselt lausutakse just tähtsamad kohad kõnes aeglasemalt. Proovi või tutvumist pakkudes äratad sa taas kliendi huvi. Negatiivne suhtumine ostu suhtes on väga tavaline vastuväide. Makstes laenu õigeks ajaks tagasi, ei jäta teenuse eest tasutud mõnevõrra kõrgem hind järgmise kuu eelarvesse suurt auku. Klient ei soovi või ei saa võimalust tuua esile oma vastuväiteid. Kui konkurent on seda ostnud, siis pean minagi seda ju tegema, et mitte kehvem olla. Ostuotsuse pakkumine Pakkumist tehes on meie eesmärk saada klient ostma või esitama keeldumise korral vastuväited. Sinu teadmatus on väga harva tõkkeks müügis, tavaliselt suhtub klient mõistvalt sinu töösse ning annab andeks sinu teadmatuse. Müügikõne Vesteldes kliendiga püsi müügikõne raames. Klient peab laenupakkujale esitama ka kontoväljavõtte pangast, kuhu tema palk laekub. Niimoodi toimidki sa tavaliselt tahtmatult uue toote testi tehes. Sageli inimesed siiski eelistavad võtta laenu järgmise palgapäevani. Ära lase sõnadel ennast petta; kui sõnad on positiivset laadi, kuid hääl mitte, siis tulemust ei tule. Negatiivselt suhtuvale kliendile ei meeldi sinu helistamine lihtsalt põhimõtteliselt, see ärritab teda. Võime anda endast hea pildi näiteks mainides, et tegeleme teravat mõistust või arenenud andekust vajavate harrastustega, jne, jne. Suured lobisejad vestlevad sinuga meeleldi ja pikalt ning on tavaliselt sinuga alati ühel meelel, kuid seda vaid seniks, kui jõuad ostuotsuse juurde. Et hind muutuks justkui “teisejärguliseks”. Müüa peab oskama vestelda piisavalt vabalt ja usaldusväärselt, et klient tunneks ennast vabalt ja esitaks need tegelikud põhjused, miks ta ei soovi osta. Kasutades seda tehnikat õigesti võid saada väga häid tulemusi. Vastuväidet kuuldes on vajalik sellega tegeleda, mõista kliendi tegelikku muret ja kahtlusi. Laena sõbralt või tuttavatelt Eraisikult eraisikule laenamine perekonnasiseselt, sõprade kaudu või tuttavatelt on inimlikust aspektist kõige lihtsam variant. Ning ära loo endale segavaid eelarvamusi. Tavaliselt inimesed kasutavad viimast varianti. Võites “kliendi südame” on talle palju lihtsam müüa. Tee oma toode mingil moel huvitavaks ja põnevaks, et sa paneksid kliendi uudishimu tundma. Peaasi on, et müüja ise tunneb, et teab toodet piisavalt, sest muidu märkab klient müüja hääles ebakindlust. On oluline teada, et esitades vastuväite on kliendil siiski mingi huvi toote vastu olemas, kuid ta ei ole veendunud selle ostu vajaduses. Teatud ostusoov esineb alati kontakti alguses. Sellest ei piisa, et see oli huvitav. Ebakindel hääl: - “vabandage, et ma helistan…” Kindel hääl: - “mul on teile midagi huvitavat pakkuda…” MUL ON SIIN ÜKS SUUREPÄRANE PAKKUMINE. Väldi seda, et sinu pakkumine ei kuulduks selliselt nagu see oleks mingi tavaline kupongireklaam, mis lendab sekundiga prügikasti. Konkretiseerid toote head küljed nii, et klient ei pööra hinnale liigset tähelepanu. Kui Sinu kõne on sobivalt “maitsestatud” heade põhjendustega, saad kliendi palju lihtsamalt otsustama vastavalt sinu soovile. Ära unusta, et hääle kasutus peab vastama sõnalisele sisule

Märkused