Laenude puhul on tegemist kõige riskantsemate variantidega, kuna nii võib peale kooli lõpetamist olla korraliku laenuportsu otsas, olles võimetu neid tasuma

Suur osa Eesti krediidiettevõtteid panevad kiirlaenude reklaamimisel erilist rõhku intressita laenudele.

Kuid liialt muretseda selle pärast ei tasu. Kui võrrelda seda teiste laenuliikidega, siis saame tõdeda järgmist. Seda saab teha valitud krediidiasutuse kodulehel. Laenu andmise seos ettevõtlusega. Laen võib osutuda laenuandja ettevõtlusega mitteseotud väljamakseks näiteks juhul, kui laenusaaja tegevus raha kasutamisel viitab ilmselgelt tagasimaksmise võimatusele. Laenulepingu lõpetamine on samuti lihtne, seda saab teha paari päevaga, tasudes intressid. On arusaadav, et laenuandjad suhtuvad ettevaatusega laenu väljastamisesse sellisele kliendile, seetõttu võivad nad nõustuda andma laenu üksnes kinnisvara tagatisel, kuid seda üldjuhul vaid suurema summa puhul. Enam ei pea sõpradelt ja tuttavatelt võlgu võtma. Selline teavitamise viis on mugav mõlemale poolele. Klient täidab iseseisvalt spetsiaalse taotlusvormi, kuhu märgib kõik vajalikud andmed. Kuid see ei ole veel kõik. Enamik selliseid ettevõtteid teavitavad oma kliente tehtud otsusest e-kirja või SMSiga. Isegi kui krediidiettevõte ei nõua sissetulekute tõendit, siis kontoväljavõtet on tal kindlasti vaja, sest selle abil saab hinnata laenuvõtja maksevõimet. Mugavad lepingulised tähtajad. Tütarettevõtja võib anda laenu oma emaettevõtjale või emaettevõtja aktsionärile, osanikule või liikmele, mis moodustab tütarettevõtjaga sama kontserni, kui sellega ei kahjustata aktsiaseltsi majanduslikku seisundit ega võlausaldajate huve. Kui inimene leiab end sellisest olukorrast, tuleb talle appi selline laenuliik nagu kiirlaen. Osaühing ei või tagada osaühingu osa omandamiseks võetavat laenu. Hinnates laenusaaja suutlikkust laenu tagasi maksta on oluline arvestada ka tagatise olemasolu. Kuid laenuvõtjat see siiski ei lohuta. Samas ei viita peaaegu keegi sellele, et intressita kiirlaenu saab klient võtta vaid üks kord. Kuna maksuhalduril on õigus maksustamisel lähtuda tegelikust majanduslikust sisust ning maksumaksja seisukohad ei pruugi kattuda maksuhalduri omaga, on kindluse saamiseks soovitav enne selliste tehingute tegemiseks taotleda maksuhaldurilt eelotsuse andmist. Iga krediidiasutus täidab lihtsalt kehtivatest seadustest tulenevaid kohustuslikke nõudeid. Kiirlaen aitab toime tulla ettenägematute väljaminekutega. Aktsiaselts ei või tagada aktsiaseltsi aktsiate omandamiseks võetavat laenu. Laenata saab mis tahes summat. Kui klient vajab kiiresti raha, saab ta võtta kiirlaenu. Laenuvõtja peab igat pakkumist hoolikalt kaaluma ja mitte nõustuma kiirustades esimese pakkumisega. juulit, kui seaduses või lepinguga ei ole ette nähtud teisiti. Laenu on võimalik saada tugitoolist tõusmata või teises linnas töölähetuses olles. Peamine nõue on regulaarse sissetuleku olemasolu. Tagasimaksmise tõenäosuse seisukohast on oluline analüüsida laenusaaja olemasolevat ja kavandatavat äritegevust, tema äriplaani või muud majandustegevusega seonduvat informatsiooni. Loomulikult on igal krediidiettevõttel omad viisid, kuidas laenuvõtjaid identifitseerida. Vormistustoimingud on väga lihtsad. Ilma selle nõudeta tugineks laenuvõtja oma otsuse tegemisel mõistuspärasuse asemel emotsioonidele ning kahetseks hiljem, et üldse laenu võttis. Näiteks võib potentsiaalne laenuvõtja küsida laenu oma sugulastelt või tuttavatelt. Kuid see ei ole kaugeltki kõik. Laenukeelu rikkumine võib kaasa tuua ka juhatuse liikme vastutuse. Piisab vaid sellest, kui pöördute mõne krediidiettevõtte poole. Just tänu kiirusele ongi see laenuliik oma kõlava nime saanud. Raha võib saada mis tahes päeval. Tänapäeval on kiirlaenu võtmine üks kõige mugavamaid viise vajaliku rahasumma saamiseks. Kujutage ette järgmist olukorda. Tuleb arvestada ka üldist turusituatsiooni, võimalikke riske, tagatise olemasolu, laenulepingu tingimusi, tähtaega, ettevõtja majandustegevust tervikuna jms. Sageli juhtub ka nii, et mõneminutilise otsimise järel leitakse veelgi soodsam pakkumine, mille puhul on lisakulud minimaalsed või puuduvad sootuks. Auto remondiks saadud väike summa aitab selle olukorra lihtsasti lahendada. Seejuures ei võta klient endale ühtegi lisakohustust. Kliendi jaoks on sellise laenuliigi peamine eelis see, et ta saab kiiresti vajaliku summa raha ega pea selleks suuri lisakulutusi tegema. Kuid see on võimalik vaid juhul, kui kõik maksed laekuvad rangelt maksegraafiku järgi. Eesti Pank korraldab väljaandes Ametlikud Teadaanded intressimäära avaldamise. Kui klient soovib saada hüpoteeklaenu, on sissetulekute tõend hädavajalik. Tähtsuselt teine nõue on hea krediidiajalugu. Kui klient on otsustanud kiirlaenu taotleda, ei pea ta üldse tagatise pärast muretsema, sest krediidiettevõte vajab üksnes kinnitust kliendi maksevõime kohta. Kiirlaenu taotluse esitamine on väga lihtne. Tuleb arvestada, et MTA võib hinnata tehingu eesmärke ja ettevõtlusega seotust väga piiratult. Isegi kui kliendil on väga kiire ja ta ei jõua kiirlaenu väljastava ettevõtte kontorisse minna, on tal sellele vaatamata võimalik soovitud laenu saada, sest Eestis saab kiirlaenu taotleda ka interneti teel. Seepärast, kui töötu otsib krediidiettevõtet, mis väljastaks kiirlaenu ilma püsiva töökohata või halva krediidiajalooga isikutele, siis peab ta olema valmis selleks, et kui selline ettevõte ka leidub, siis laenutingimused on üsna ranged. Tühise tehingu alusel saadu tagastatakse vastavalt alusetu rikastumise sätetele, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Laenude puhul on tegemist kõige riskantsemate variantidega, kuna nii võib peale kooli lõpetamist olla korraliku laenuportsu otsas, olles võimetu neid tasuma. Kiirlaen on kiire lahendus paljudele probleemidele. Paljudes krediidiettevõtetes on selline tõend laenu saamiseks hädavajalik. Klient peab kaaluma ka võimalikke alternatiive. Raha laekub taotleja kontole hiljemalt tunni jooksul pärast taotluse esitamist. Maksustamise seisukohast hinnatakse tehingut tegeliku majandusliku sisu järgi. Seepärast tuleb olla valmis ka selliseks asjade käiguks. Kui raha liigub mitme panga kaudu, siis võib juhtuda, et klient peab ootama raha laekumist oluliselt kauem. Siiski ei tasu unustada miinimumnõudeid, mida kiirlaenuettevõtted laenuvõtjale esitavad. Seotud isikute vahelise tehingu väärtus peab olema võrreldav omavahel mitteseotud isikute vahel sarnastes tingimustes tehtud sarnase tehingu väärtusega ning ettevõtja peab olema valmis tehinguväärtuse kujunduse asjaolusid maksuhaldurile selgitama. See on krediidiasutuse viis klient enda külge köita, sest kui klient peaks kunagi veel laenu vajama, siis pöördub ta eeldatavasti sellesse asutusse, millega on varem koostööd teinud. Kahjuks kuuleb enamik halva krediidiajalooga kliente kõige sagedamini vastust: „Tagasi lükatud“. Raha kätte kodust väljumata Ammu on möödas ajad, kui laenuvõtja pidi kiirlaenu vormistamiseks rohkelt aega varuma ja sammud krediidiettevõtte kontorisse seadma. Kiirlaenu niigi suur populaarsus on veelgi kasvanud Kiirlaen on üks kiiremaid ja lihtsamaid viise saada vajaminev summa hetkel, kui seda on tõesti hädasti tarvis. Siiski võib halb krediidiajalugu tekitada kliendile korvamatut kahju, mille tõttu ei saa ta enam mõnest krediidiettevõttest laenu taotleda. Ettevõtlusega mitteseotusele võib viidata laenu andmine ebamõistlikult pikaks ajaks, ebamõistlik tagasimakse graafik, tagasimakse tähtaja korduv pikendamine või laenusumma korduv suurendamine. Põhjus on selles, et suur osa Eesti krediidiettevõtteid keeldub sellistele klientidele uusi laene väljastamast. Kiirlaenu vormistamiseks ei pea klient esitama tervet hulka dokumente ega täitma loetamatul hulgal taotlusvorme. Kui tekib vajadus väikse rahasumma järele, siis on kõige parem ja mugavam viis selle saamiseks kiirlaenu taotlemine. Tütarettevõtja ei või anda eelnimetatud isikutele laenu osaühingu osa omandamiseks. Nende nõuete kohaselt peab krediidiasutus enne laenu väljastamist veenduma, et laenuvõtja suudab selle tagasi maksta. Riigikohus on märkinud, Selleks et otsustada, kas laenu andmine on ettevõtlusega seotud või mitte, tuleb hinnata ettevõtja majandustegevust tervikuna, laenu vastavust tavapärastele tingimustele ning suunatust tulu saamisele. Aktsiaselts ei või ka tagada käesoleva eelnimetatud isikute poolt võetavat laenu. See pole üllatav, sest kiirlaenul on teiste laenuliikide ees rohkem kui üks eelis. Kasuks tuleb ka tõend sissetulekute kohta või kontoväljavõte. Maksustamise seisukohalt laenukeelu rikkumisest iseenesest maksukohustust ei teki. Siiski tuleb igat konkreetset situatsiooni käsitleda eraldi. Laenu taotlemise protsess võib sageli olla väga keeruline, pealegi nõutakse selleks palju dokumente. See aitaks säästa klientide aega ja säilitaks meelerahu.

LAENUDE REFINANTSEERIMINE: vaheta kallis laen odavama vastu

. Tegemist oli seotud isikute vahelise laenuga, mille intressi sooviti asendada hilisema kasumi jagamisega. Mõnikord võib juhtuda, et enne palgapäeva jääb rahast vähemal või suuremal määral puudu. Majandustegevuse seisukohast kohane intressimäär sõltub erinevatest kriteeriumitest nagu laenu suurus, tagasimakse tähtaeg, tagatise olemasolu ja väärtus, tagasimakseperioodi pikkus jm. Laenuvõtjal peab olema vaid internetiühendusega sülearvuti või nutitelefon. Ta peab olema valmis selleks, et laenuandja võib nõuda käendaja kaasamist. Eelnimetatud laenukeelu nõudeid rikkuv tehing on tühine. Laenu andmine on suunatud tulu saamisele eelkõige siis, kui lepitakse kokku ka intressi tasumises. Laenuvõtja ei pruugi seda aduda, kuid see nõue kaitseb esmajärjekorras tema enda huve. Ei ole oluline, kas parajasti on nädalavahetus või riigipüha. Laenukeelu rikkumine ei too kaasa maksukohustust. Intressita kiirlaen on võimalik Sissetulekute tõendi ja kontoväljavõttega on nüüd asi selge. Suured pangad keelduvad tavaliselt sellistele klientidele uusi laene väljastamast.   Järeldused Eeltoodust saab järeldada, et kiirlaenudel on Eestis terve rida eeliseid. Laenukeelu rikkumisel on võlausaldajatel ning osanikel /aktsionäridel võimalus oma õiguste kaitseks pöörduda nõudega kohtusse. Sellisel juhul saab laenuvõtja soovitud summa ja tagastab selle laenuandjale hiljem ilma lisakuludeta. Intressita laenu annavad tänapäeval paljud ettevõtted. Kui klient teab kindlalt, et ta ei tule ilma uue laenuta toime, peab ta kõike põhjalikult kaaluma ja otsuse langetama. Pühapäeval läks teie auto ootamatult katki, kuid esmaspäeva hommikul peate sellega tööle sõitma. Praegu on konkurents laenuturul kasvanud sedavõrd suureks, et valdav enamus krediidiettevõtteid osutab teenuseid kliendi mugavuse huvides peamiselt interneti kaudu. Loomulikult võiks laenu võtta ka pangast, kui aga aega on vähe ja pole mahti panna kokku tervet hulka mitmesuguseid dokumente, siis aitab hädast välja just kiirlaen. Samuti võib iga inimene kokku puutuda probleemiga, et raha on vaja saada väga lühikese aja jooksul. Tänu kiirlaenule ei pea klient oma plaane muutma. Isikud on omavahel seotud, kui neil on ühine majanduslik huvi või kui ühel isikul on teise üle valitsev mõju. Olenemata vajadusest aitab kiirlaen lahendada igasuguseid elulisi olukordi. Soovi korral võib klient ikkagi leida ettevõtte, mis annab talle laenu isegi juhul, kui ta on varem laenumaksete tasumisega mingil põhjusel hilinenud. Kui laenu intressimäär on madalam sama liiki laenude puhul tavapäraselt kokku lepitavast intressi määrast, ei maksustata üldjuhul mitte laenusummat, vaid kohaldatud intressi ja turutingimustele vastava intressi vahet. Kõige olulisem neist on see, et klient saab kiiresti ja ilma panga poole pöördumata vajaliku summa raha, mida ta saab kasutada mis tahes eesmärgil. Kõik kiirlaenud.Eestis tagatiseta laen ettevõttele. Soovitud summa aga laekub kontole juba ühe tunni jooksul.

Kuidas määrata seotud isikute vaheliste laenude turuintressi?

. Mõned ettevõtted aga ei võta klientidelt isegi seda tasu. Selle võimaluse alternatiivid on tagatisega laen ja väikelaen.. Need tuleb tasuda lepingu sõlmimisel. Hindamaks laenu vastavust tavapärastele tingimustele, tuleb eelkõige tähelepanu pöörata laenu tagasimakse tähtajale ja laenusaaja võimele saadud laenu tagasi maksta. Näiteks saab selle abil tasuda ootamatuid arveid või katta muid kulutusi. Asi on selles, et kliendi sissetulekust ei pruugi piisata igakuiste kulude katmiseks. Laenu andmine on ettevõtlusega seotud, kui sellelt on eeldatavasti võimalik saada tulu ning laenu andmine vastab sedalaadi tehingu tavapärastele tingimustele. Kui klient on kasvõi paar korda laenumaksega hilinenud, on üsna tõenäoline, et ta võib uuesti sellisesse olukorda sattuda. Samuti ei või osaühing ka tagada eelnimetatud isikute poolt võetavat laenu. Krediidiettevõtted seda ei nõua. Et saada soovitud summat veelgi kiiremini, tasub avada konto selles pangas, millega teeb koostööd valitud krediidiettevõte. Paljud krediidiettevõtted soovivad oma kliendibaasi suurendada, seepärast püüavad nad teha võimalikult soodsaid pakkumisi. Laenud väikefirmadele, rahalaen. Kiirlaenu vormistamine võtab umbes viis minutit. Laenuandjat on tegelikult võimalik mõista, sest viimastel aastatel on tagastamata laenude protsent olnud üsna suur, seetõttu ei soovita liigseid riske võtta. Ei tasu kurta krediidiettevõtete range suhtumise üle laenuvõtjatesse

Märkused