Laenusumma võib olla seejuures õpris kopsakas ja ulatuda mitmetesse tuhandetesse, seega võib värskelt ülikooli lõpetanu kohkuda

Tutvuge ka laenude hinnakirjaga, mille leiate meie veebilehelt www.seb.ee/hinnakiri ja panga . Maksevõime vähenemise risk Mõelge läbi, kuidas tulete toime laenu tagasimaksmisega juhul, kui üldine majanduskeskkond halveneb, Teie töötasu või muu tulu väheneb ja/või Teie muud kulud kasvavad. Kolme kuuline tähtaeg hakkab kulgema päevast, mil Teie teate kätte saime. Kui muutub intressimäär või muudetakse laenutähtpäeva või kui tagastate laenu suuremate erakorraliste tagasimaksetena, siis muutub ka annuiteetmakse suurus. Tutvuge teabelehel esitatud infoga hoolikalt. Kui tagate lepingu täitmist pandiga, võivad ühekordse tasuna lisanduda: tagatise hindamise tasu; kindlustusmakse; KredExi käenduse korral tagatislepingu tasu. Nende nimekirja leiate lehelt seb-poolt-aktsepteeritavad-kinnisvaraburood. Te võite meilt igal ajal küsida turuintressimäära suurust.

Võrrelda kiirlaenud -

. Ajavahemik, mille tagant euribor võib muutuda, oleneb sellest, millise perioodi euribori olete valinud. Kui baasintressimäära ei saa kasutada, siis kohaldub intressile viimane kättesaadav baasintressimäära fikseering kuni asendamispäevani või baasintressimäära uuesti kättesaadavaks muutumisele järgneva intressimäära muutmise päevani. Laenuhai lõksu langedes on tõenäolisem, et langed võlgade tsüklisse, kus võlasumma aina kasvab, vaatamata sinu pingutusele laene ära tasuda. Teie algatatud muutmine on üldjuhul tasuline. Samuti on taoliseid laenupakkumisi Eesti turul kõige rohkem. Koos leiame olukorrale sobivaima lahenduse. Tagatisvaraga seotud lisakohustused Tagatiseks antud kinnisvara peab olema laenulepingus esitatud tingimustel kindlustatud.

SEB bank eesti internetipank » Laenukalkulaator & Kodulaen

.

Kodulaen ilma omafinantseeringuta | SEB

. Olenevalt finantseerimisprojektist maksame laenu välja kas ühes või mitmes osas. Autolaen on sobiv variant, kui soovid osta uue auto, kuna uus auto võib samuti olla laenu tagatiseks. Turuintressimäär on fikseeritud baasintressimäära kehtivuse lõpuni jäänud perioodi kohta rahvusvahelisel rahaturul eurolaenudele noteeritud fikseeritud intressimäär. Laenulepingu sõlmimisega seotud ühekordsed kulud Lepingu allkirjastamisel maksate lepingutasu lepingus märgitud summas ja tingimustel. Autolaen on hea võimalus neile, kes soovivad osta auto, kuna laenu intressimäär on tavalisest kiirlaenust tunduvalt madalam.

Autolaen auto ostmiseks kuni 10 000€ - raha samal päeval.

. Laenulepingu eritingimused Kui laenuleping sisaldab eritingimusi, siis tuleb Teil neid eriti täpselt järgida. Selleks võib olla näiteks maksepäeva muutmine või maksepuhkus. Selliselt määratud intressimäär võib iga poole aasta möödudes suureneda või väheneda ning see kahandab või kasvatab ka laenu tagasimakse suurust. SMS-laenud on tänapäeval seadustega väga konkreetselt piiritletud ja seetõttu ei ole vaja karta, et sms-laenu näol on tegemist laenutaotleja andmete ärakasutamisega. Seejuures võite taotleda laenu lõpptähtpäeva maksepuhkuse võrra edasi lükkamist. Selleks et saaksime veenduda kindlustuskohustuse täitmises, peate meile edastama kindlustuspoliisi. Laenulepingu rikkumise tagajärjed ja kulud Kui Te ei tasu lepinguga ettenähtud makseid õigel ajal, siis võime Teilt nõuda. SMS-funktsiooni kasutavad ka mitmed krediidikonto pakkujad – SMS-i saatmisega on võimalik laenuandja avatud krediidikontot hõlpsalt rakendada eraldi taotlust tegemata. Laenu ennetähtaegsel tagastamisel on meil õigus leppetasule, mille suurus oleneb intressimäära tüübist. Kaebuste lahendamise üldise korraga saate tutvuda veebilehel. Autolaenu saamiseks peab sul olema sõiduvahend, mille saad anda laenu tagatiseks. Väikelaen võib tihti olla ka tagatisega laen. Mitme laenusaaja solidaarne vastutus Kui laenusaajaid on mitu, siis vastutavad nad lepingu täitmisel solidaarselt: iga laenusaaja vastutab laenu tagasimaksmise ja muude lepinguga võetud kohustuste täitmise eest täies ulatuses. Sel juhul on intressimäär fikseeritud ja koosneb individuaalsest fikseeritud intressimarginaalist ja fikseeritud baasintressimäärast, mille arvutame rahvusvahelistel finantsturgudel eurolaenudele noteeritud intressimäära alusel. Teil on õigus küsida infot meie laenutingimuste kohta ja saada selgitusi nii enne laenulepingu sõlmimist kui ka selle kehtivuse ajal. Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabeleht Enne laenulepingu sõlmimist anname Teile tutvumiseks personaalse Euroopa standardinfo teabelehe, millele märgime kokkuvõtliku info lepingu olulisemate tingimuste kohta. SMS-laenud on mugavad ja paindlikud ning võimaldavad laenata kiirelt, isegi, kui sa ei ole parasjagu arvuti läheduses. laenu põhiosa tagasimaksest ja intressist. Intress ja selle muutumine Intress on tasu, mida maksate laenu kasutamise eest. Kui viimane kättesaadav baasintressimäära fikseering või uus baasintressimäär on negatiivne, siis võrdub see intressimarginaaliga. Laenusaaja meelespea ja täiendav info kinnisvaraga tagatud eraisikulaenu taotlejale Laenu võtmine on oluline otsus, millega kaasnevad riskid. Pank ei maksa üldjuhul laenu välja enne, kui olete omafinantseeringu tasunud. Juhul, kui Te ei kasuta laenu määratud otstarbel, võime Teilt nõuda leppetrahvi või öelda laenulepingu erakorraliselt üles, nõudes kogu laenu kohest tasumist. – SMS-laenud on ühed kõige tuntumad kiirlaenud. Fikseerimata intressimäär muutuvast bassintressimäärast ehk euriborist ja individuaalsest intressimarginaalist, mis üldjuhul laenulepingu kestuse jooksul ei muutu. Tarbijavaidluste komisjonile saate kaebuse esitada ka vaidluste lahendamise veebikeskkonnas aadressil. Autolaenu otstarve ei ole piiratud. Laenu tagasimaksmine Laenulepingualusel tasutavaid makseid võtame Teie arvelduskontolt. Nimelt on isik selleks hetkeks juba läbinud isikutuvastuse protsessi ja on aktsepteeritud laenuandja poolt maksevõimelise laenuvõtjana. Intressivahetasu arvutamisel lähtume tagastamise päeval kehtivast turuintressimäärast. Kaebused ja vaidlused Kui Teil on meie tegevuse kohta pretensioone, siis esmalt proovige erimeelsust lahendada meiega läbi rääkides. Ainult sel juhul saate olla kindel, et leping jääb jõusse. Seetõttu on pangale makstav summa iga kuu erinev. Teie soovi korral edastame lepingu sõlmimisel Teile tagasimaksete näidistabeli, kus on kirjas põhiosa- ja intressimaksed. Neid iseloomustab peamiselt laenusumma taotlemise võimalus mobiilsõnumi teel. Meiega kokku lepitud maksepuhkuse ajal tasute ainult intressimakseid. Annuiteetgraafiku puhul on laenuperioodi algusaastatel intressimakse osakaal suurem ja laenumakse moodustab annuiteetmaksest väiksema osa. Vastava summa arvutame hilinenud maksetelt, lähtudes lepingus märgitud viivisemäärast. Selleks et saaksite euribori tõusu riski maandada, pakume intressimäära fikseerimist kokkulepitud perioodiks. Seega, euribori tõus tähendab laenu tagasimaksmisel suuremat kulu. SMS-i teel laenu saamine on laenuandja lisaboonus, võimaldades juba kliendiks oleval isikul taotleda laenu hõlpsamalt. Kindlasti pöörduge kohe meie poole näiteks juhul, kui Teie töösuhe ootamatult katkeb või kui Teie suhtes on algatatud täitemenetlus või pangakonto on arestitud. Tavalised tagatiseta kiirlaenud – tagatiseta kiirlaenud on kõige levinumad. Näiteks kuue kuu euribori uus väärtus fikseeritakse iga kuue kuu tagant. Meil on õigus leping erakorraliselt lõpetada näiteks juhul, kui olete maksega viivituses kolmel järjestikusel korral. Laenusumma võib olla seejuures õpris kopsakas ja ulatuda mitmetesse tuhandetesse, seega võib värskelt ülikooli lõpetanu kohkuda. Tagatiseta kiirlaenud on paindlikud, kiired ja hõlpsad ning laenu saamiseks on vaja teha üksnes laenutaotlus. Sel juhul on laenu intressimäär veelgi soodsam. Tarbimislaenud ehk väikelaenud – väikelaen ehk tarbimislaen on tavaliselt suurema summaga laen, mille puhul on intressisumma väiksem ja laenu tagasimakse periood üsna pikk.

Laenu kasutamise eesmärgid Laenu anname kindla otstarbega, mille märgime laenulepingusse. Juhul, kui Te kindlustuspoliisi meile õigeks ajaks ei edasta või tagatiseks antud kinnisvara laenulepingu tingimustel ei kindlusta, esitame Teile leppetrahvi nõude. Vaidluse lahendamiseks võite pöörduda veel Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti juures tegutsevasse tarbijavaidluste komisjoni või kohtusse. SMS-laenu saamiseks on vaja esmalt kehtivat laenulepingut või krediidilepingut laenuandja juures. – autolaenud on kõige turvalisemad kiirlaenud, kuna tegemist on tagatislaenuga. Laenuperioodi lõpus on jaotus vastupidine. Laenu vääring Väljastame laenu Teie Eestis asuva elukoha vääringus ehk eurodes ja seda muuta ei saa. Laenulepingu tingimuste muutmine Lepingu tingimuste muutmine toimub mõlema poole kokkuleppel ja see muutus fikseeritakse üldjuhul lepingu lisaga. Intressimäär on märgitud laenulepingus. Seega võid võtta auto tagatisega laenu olenemata kulutuse liigist – mine kas või reisile, miski ei takista! Laenusaaja meelespea ja täiendav info kinnisvaraga tagatud eraisikulaenu taotlejale Laenu võtmine on oluline otsus, millega kaasnevad riskid. Kui võõrandamine või koormamine tehakse ilma KredExi nõusolekuta, võib KredEx öelda käenduslepingu erakorraliselt üles ning Teil tuleb leida uus lisatagatis. Rahalise omafinantseeringu võib asendada pangale sobiliku lisatagatisega. Kõik võla sissenõudmisega kaasnevad kulud jäävad Teie kanda. Küsimuste korral võtke meiega ühendust SEB Panga üldkontaktidel. Lepingu ülesütlemine ja selle tagajärjed Lepingu ülesütlemise alused on toodud lepingutingimustes. Tagastades laenu fikseeritud baasintressimäära kehtivusperioodil, ja kui laenu või selle osa tagastamise päeval kehtiv turuintressimäär on madalam fikseeritud baasintressimäärast, on tagastamise tasu võrdne intressivahetasuga. Kui soovime tagatiseks antava kinnisvara väärtust tõendavat eksperthinnangut, siis peate selle koostaja valima meile sobivate kinnisvarabüroode hulgast. Kui sa oled krediidivõimeline, saad laenusumma ning sobiva laenuperioodi pikkusega maksegraafiku. Kui olete võtnud laenu koos kaaslaenusaajaga, siis on meil õigus võtta laenumakseid ka tema arvelduskontolt. Omafinantseeringu määr Kui võtate laenu kinnisvara ostmiseks, peab Teil olema rahaline omafinantseering, mille minimaalse summa paneme kirja ka laenulepingusse. Kui Te laenujääki, intressi ja muid võlgnetavaid makseid ei tasu, siis alustame võla sissenõudmist, mis võib tähendada täite- või kohtumenetlust ja tagatisvara sundmüüki. Soovime Teid selle otsuse teadlikul ettevalmistamisel aidata. Võrdsete põhiosamaksetega graafiku puhul tasute kogu laenuperioodi jooksul iga kuu ühesuurust laenu põhiosa makset, millele lisandub intress

Märkused