Omaraha kasvukonto võta kiiresti laenu hoolimata maksehäiretest

Tulumaksusoodustus laieneb ka neile. Kasvukontos saab portfelli valikud ja osakaale igal ajahetkel muuta. Mitte kõik indeksfondid pole vennad. Vabandan, kindlasti ei tahtnud kohalike pensionifondi haldurite kohta halvasti öelda, sest vahet pole kas Peeter, Peters v Peter :P lihtsalt, üks vahemees jälle vahel. Esimese osaga nõus, teise osaga vast mitte. Vastava näitaja inglisekeelne nimetus on "turnover ratio", mille mõju kohta annab lugeda näiteks siit. Sarnasteks, aga väikema paindlikkusega valikuteks on veel Mandatum Life "Investeerimiskindlustus", Compensa "Fondileping" ja SEB-il oli vist ka mingi sihuke asi. Selle korral muutuksid sissemaksed automaatselt ja dünaamiliselt selliselt, et suunduvad rohkem porfelli alakaalu jäänud positsioonidesse. Praegustesse sammastesse ma enda raha hallitama ei paneks, need on kasulikud ainult fondivalitsejatele. Maksusoodustuse mõttes on hea teada, et Kasvukonto sobib ka investeerimiskonto süsteemi, st tulumaksu saab edasi lükata kuni kasumi kasutuselevõtuni. Fondivalikus on mõningaid "valgeid laike". Omaraha kasvukonto võta kiiresti laenu hoolimata maksehäiretest. Seega Riigikohus otsustas, et pärimisega omandatud väärtpaberitega päritakse kõikide kaasnevate õiguste ja kohustustega ka tegelik väärtpaberite soetusmaksumus, millest omakorda tuleneb teadmine, et maksutatav summa ongi soetusmaksumuse võrra väiksem. Toredad asjad, mis aga enamasti ka tootlust vähendavad. Otse loomulikult võiks sarnane toode olla saadaval ka kogumispensioni süsteemi soodustustega. Leia kõige soodsam kiirlaen siit. Fondivalik: Erinevate fondide valimise mõte portfelli on riski hajutamine, mis seisneb investeerimisinstrumentide hinnaliikumiste negatiivsel korrelatsioonil või siis vähemalt nende omavahelisel sõltumatusel. Mulle endale meeldiks, kui Eesti investeerimismaastikule ilmuks lõpuks ka mõni toode, mis aitaks "pisut asjadest aimu saanud investoril tema teisi või kolmandaid samme teha. Kuidas saada lahti kiirlaenudest lihtsad kiirlaenud. Üldse on tänapäevases globaliseerunud majanduses regionaalsel põhimõttel hajutamine üha enam oma väärtust kaotamas. Toode on mõeldud enamasti inimesele, kes väga palju aega investeerimisele ei soovi kulutada.

Seal peaksid ometi teadlikud investorid olema. seda ma ei aduSwedbangal on olemas toode "Pensionikindlustus fondidesse", mis võimaldab investoril küllaltki paindlikult panna endale ise III-samba porfell kokku. Rahalised sissemaksed läheksidki esmalt just sinna ning investor ise saaks dünaamiliselt määrata, kas ja millises osas liiguvad sealt sissemaksed muudele positsioonidele laiali. Minu hinnangul piisaks ka ainult IVV fondi pikaajalisest ja pidevast ostmisest, lisakomponentide lisamine tundub taas ülekavaldamisena. Saab investeerida ka ainult ühte instrumenti. Kasvukontot saab osta ka firma alt. Minumeelest võiks III samba raames ikka pakkuda ka valikut passiivsetest instrumentidest, vahest mõne disclaimeri v soovitusega allokatsiooni kohta natuke vähem teadlikule investorile. Endale näiteks meeldiks, kui esindatud oleksid veel Commodities, REIT, Natural Resources, Frontier Markets, eraldi Skandinaavia, Eastern Europe -ex Russia jne.. Kuna III sammas ju vabatahlik - miks siis peab sunnitult kellegi poolt kokkupandavat konsommeed tarbima. Kasvukonto on pikaajalisele investorile mõeldud toode, kes soovib väikeste summadega oma portfelli kasvatada. OK, mängu eesmärk ja takstika oli teine, aga ikkagi. Pealiku ideel on vägagi jumet.

Omaraha Laen ja Investeerimine - Loe Arvustust.

. See annaks võimaluse portfelli sissemaksete kaudu rebalanseerida või selle struktuuri "ümber kasvatada". Portfelli saab kaasata kuni kuus fondi. See toob fondile kaasa transaktsioonitasusid, mille tõttu kipub ETF püsivalt maha jääma indeksist, mida ta järgib. Aga võrreldes Eesti pensiondifondihalduri riskiga on see vastaspoole risk ikka köömes. Nagu enne mainisin, mida keerukam on toode, seda suurem on tõenäosus, et seda ei kasutata. Kokkuvõtvalt ütlen, et toode tehti teadlikult lihtsamaks, et teha investeerimine vastuvõetavaks inimestele, kellel ei ole huvi ja aega väga süviti minna. Riik on oma panuse teinud investeerimiskonto süsteemile ning kahtlen, kas pensionisüsteemi muuta soovitakse. Kuigi tulumaksusoodustusi kindlustustoodetele enam pole, on neil siiski eelised selles osas, et investori surma korral ei käsitleta investeeringut pärandi osana, koos kõigi sellest tulenevate sundosade ja pärandimenetluse viivituste ja kuludega. Minu arust võiks kaasaegne portfell olla diversifitseeritud sektorite mitte regioonide põhiselt. Taas toodaks see keerukust juurde. Investor saab ise määrata enda parima äranägemise kohaselt soodustatud isikud ja osakaalud, mille põhjal tema surma korral neile kindlustushüvitis välja makstakse.

Introvestor - Introvert, väikeettevõtja, investor

. Tundub, et see on saanud antud foorumi läbivaks teemaks. Kui keegi leiab, et talle Eesti fondihaldurid ei sobi, siis võib proovida, äkki läheb Taani või Läti omadega edukamalt. Toode võiks olla sadaval ka investeerimisriskiga kindlustustoote vormis. Sellega olen nõus, et teenustasu on kirves. Sõltuvalt fondi reeglitest võivad aktsiad indeksist välja kukkuda ja uutega asendatud saada. Divergents erinevate regioonide vahel on ajaloolisega võrreldes üha vähenemas ja jääb üha rohkem alla sektoripõhisele divergentsile. Kasvukonto ei ole kokku pandud fondi kujul, see annab investorile suuremad võimalused oma raha paigutamiseks, kuid vähem maksusoodustusi. Rahalise kirjaoskusega inimeste hulgas teeks see meie pensioniturul ilmselt puhta vuugi.Tegelikult oleks veel palju asju millega saaks sellelaadset toodet paremaks "tuunida", aga niigi sai jutt kole pikk, nii et algatuseks vast piisab sellestki. Seega eeldati päritud vara soetusmaksumuseks ümmargust nulli. Vastuargumendina olen ma saanud fondijuhtidelt jutte valuutariskist, vastaspoole riskist ja fondi keerukusest. Piirangu asemel, et portfelli sissemaksete struktuur tuleb paika panna lepingu sõlmimisel, võiks olla võimalus muuta sissemaksete struktuuri kasvõi iga sissemakse korral. Kasvukonto on lihtsalt kaasatav investeerimiskonto süsteemi. Kui ikka fondi, "Indo-Hiina-Jaapan+Austraalia loodeosa" mingit investeeringut ei tehtud, siis polnud mõtet seda ka valikusse jätta. Pensionifondide puhul kahtlustan natuke ühe vastaspoole riski, st ühe fondihalduri käest fondi ostes võtab pensionifond märkimisväärse vastaspoole riski. Investeeringud toimuvad korra nädalas varem kliendi poolt koostatud valikute alusel. Samas leian, et toode annab võimaluse ka teadlikumal investoril sobilik portfell kokku panna ja seda ka sobivamaks disainida. Tänu teenustasudele on see küll nagu vastuvoolu ujumine, aga kel vähegi mõistust peas, peaks Eesti "aktiivsetele" pensionifondihalduritele ikkagi pika puuga ära panema

Märkused