Portfell — chip laen

USA dollari tugevus euro suhtes aitas tootlust tõsta. Fiskaalmeetmete järk-järguline taandumine annab kasvu taastekkeks vähem impulsse. Eelmainitud arengute tõttu valdav osa maailma aktsiaturgudest kuu jooksul langes. Ettevaatavad majandusindikaatorid on paari kuu perspektiivis langustrendis ja mured kasvu taastekke suhtes on üleval kuniks leiduvad uued allikad tarbimisnõudluse kasvule. Sanitas jätkas kiiret tõusu Balti aktsiatele suunatud ostuhuvi tõttu. Lisasime ka atraktiivselt hinnatud nimesid tarbekaupade sektorist Leedu ja Sloveenia turgudelt. Venemaa võlakirjade tugevust ei suutnud kõigutada ka augustis langenud toornafta hind. Kuid senimaani saadab olusid hirm, et nõrkus võib süveneda püsivamaks languseks. Portfell - chip laen. Augustikuu jooksul vajusid tervishoiuaktsiad tagasi eelmiste kuude tehnilise toetustaseme juurde, kuid liikusid sealt septembri esimestel päevadel kiiresti üles. Suurima ülekaaluga sektor on fondis tarbekaupade sektor ning suurimat alakaalu hoiame energias. Eluasemeturg ja tööturg on endiselt nõrgad. Veropharmi ja Sanitast müüdi seoses aktsiate hinnatõusuga liiga suureks muutunud osakaalude tõttu. Lõppenud hooajal oli mahuks ca. Netoväärtus kasvas mõned tuhanded, ostsin juurde SPYW’d ja kõrvale lisandus ZPRA ehk “Pan Asia Dividend Aristocrats”. Portfell on praegu veel niivõrd väike, et mõned head kokkulepped võrduvad mitme aasta intressituluga ja sellega ma olengi viimasel ajal ametis olnud. Euros arvestatuna kahanesid enim USA ja Euroopa aktsiaturud ning Aasia aktsiaturud tõusid tänu valuutade tugevnemisele euro suhtes. Tõusid nii Lääne- ja Ida-Euroopa riigivõlakirjade ning samuti korporatiivvõlakirjafondide hinnad. Poola keskpank annab jätkuvalt vastuolulisi signaale võimalike intressitõstmiste osas. Venemaa väike- ja keskmiste firmade segmendis näeme endiselt kõige rohkem atraktiivseid võimalusi. Olulisim on alakaal materjalidesektoris. Egise kasumlikkuse tõusu pidurdasid uute toodete arenduskulud. Varem või hiljem hakkab investorite raha võlakirjadest aktsiatesse tagasi liikuma. Estategurus tiksus intresse ja Mintoses lammutas Mogo. Pikemas perspektiivis usume endiselt, et tugevate fundamentaalnäitajatega Tšehhi valitsusvõlakirjade turul on potentsiaali meelitada kapitali ümberpaigutusi nõrgemate Euroala riikide valitsusvõlakirjadest. Erandiks olid siin arenevate turgude võlakirjad, kus jätkus mõõdukas kasv. Suuremaid languseid näitasid Euroopa s.h. See peaks aitama pikemas perspektiivis ravimieelarvetel taas kasvama hakata. Euroopas on seevastu üldiselt majandusindikaatorid peegeldanud väikest pööret paremuse poole. Müüsime vähemaks terasetootja Severstal aktsiaid ja investeerisime saadud raha Venemaa teise terasetootjasse Evraz Group. Kui rahavood arenevatele aktsiaturgudele on olnud suhteliselt muutlikud, siis raha juurdevool arenevatele võlakirjaturgudele on jätkunud ka kõrgema globaalse riskikartlikkuse perioodidel. Üldiselt on fookus jätkuvalt aktiivsel aktsiatevalimisel ning sektorijaotuses on meil hetkel väljavaade piiratud. Veropharmi aktsia hinda tõstis heade teise kvartali tulemuste ootus. Eesti krooni intressimäärades jätkub endiselt alanemistrend, mis tähendab, et tasapisi alaneb ka fondi portfelli keskmine tulusus tähtajani. Raha kiirelt ilma isikut tuvastamata SMS teel kiirlaenu. Edukaimaiks regionaalseks turuks oli augustis Tšehhi turg, kus hinnatõus jätkus pikema tähtajaga valitsusvõlakirjades. Sellised arengud on õhutanud deflatsiooniootuste suurenemist, mille väljenduseks on olnud Ühendriikide riigivõlakirjade ning sellele paralleelselt ka Euroopa riikide võlakirjade tulumäärade ulatuslik vähenemine. Viimaste väiksem osakaal fondi profiilist tulenevalt suutis siiski kompenseerida aktsiafondide negatiivseid hinnaliikumisi.

Algaja küsib nõu - Investeerimine - LHV finantsportaal

. Augustis oli teistest parem telekomisektor. Üldiselt on fookus jätkuvalt aktiivsel aktsiate valimisel ning sektorijaotuses on meil hetkel väljavaated piiratud. Mitmendat kuud on USA majandusnäitajad olnud nõrgemad avalikkuse ootustest. Kesk-Euroopa ravimifirmade tulemust Venemaal võis kolmandas kvartalis kahjustada metsapõlengutest põhjustatud segadused. Gazpromi, Lukoili ja Rosnefti müügist laekunud raha investeerisime Venemaa keskmise suurusega pankadesse nagu Bank St Peterburg ning Bank Vozrozhdenie. Kuu jooksul näitasid hindade tõusu varaklassidest üldiselt võlakirjaturud nii riigivõlakirjade kui ettevõtete võlakirjade sektoris. Olainfarmi positsiooni suurendati seoses fundamentaalnäitajate paranemisega. China Sky One Medical’i ründasid nö lühikeseksmüüjad süüdistusega, et USA-s registreeritud valdusfirma taga tegutsevate Hiina ettevõtete tulemused on võltsitud. Tootlusele andsid tuge Vene ja Poola väike- ja keskmiste firmade suhteline tugevus võrreldes blue-chip’idega ning USA dollari ja mitmete regiooni valuutade tugevnemine Euro suhtes. Piirkonna ujuvad valuutad liikusid euro vastu erisuunaliselt. Ettevõtete kulude kärpimine on jõudnud nii kaugele, et isegi majanduse nullkasvu keskkonnas teenitakse korralikku kapitali tootlust. Portfelli kaalutud keskmine krediidikvaliteet on A-. Aktsiaturgude liikumised panustasid aktsiafondide hinnalanguse tõttu fondi tootlusesse negatiivselt. Suurendati Acino Holdingu, Olainfarmi ja China Sky One’i positsiooni. Fond oli augustis parima tootlusega SEB pensionifond.SEB Optimaalne Pensionifond – Fondi positiivse tootluse kujunemist mõjutas eelmisel kuul enim Lääne- ja Ida-Euroopa riigivõlakirjade ning korporatiivvõlakirjafondide hinnatõus. Kuu alguses oli fondil uue raha sissevoolu tõttu tavapärasest suurem raha jääk, mida kasutasime turu nõrkust ära kasutades positsioonide suurendamiseks mitmetes peamiselt Vene, Türgi ja Kasahstani ettevõtetes. Portfell - chip laen. Kasutades hinnanõrkust lisasime valikuliselt positsioone finantssektoris. Ühelt poolt mõjutas fondi tootlust aktsiaturgude nõrkus, mida tasakaalustas turvalisemate eurotsooni riigivõlakirjade ning ettevõtete võlakirjafondide hinnatõus. Augusti tulemusse andsid suurima positiivse panuse Venemaa, Tšehhi, Slovakkia ja Poola valitsusvõlakirjade hinnatõus ning USA dollari tugevnemine Euro suhtes. Tootjate nõudluse kasv toorme järgi ei ole olnud viimasel ajal enam nii tugev. Investorite arvates on selle sektori regionaalsete ettevõtete hinnatase praegu soodne ning pakub head võimalust positsioonide loomiseks enne suurt ühinemist. Viimased makrouudised USAst ei ole olnud väga julgustavad. Tööturu nõrkusega samaväärselt on pessimismi levitanud eluasemeturu suutmatus peatada kahanemist. Lähemas ajahorisondis saab Ungari valitsus ilmselt hakkama ka ilma IMF abilaenudeta, kuid turuosalised kahtlevad, et valitsuse liigne enesekindlus võib viia probleemideni kaugemas tulevikus. Ühendriikide juulikuu töötururaporti avaldamine augusti esimesel reedel valmistas teist kuud järjest finantsturgudele pettumuse. Eriti populaarsed on olnud kohaliku valuuta võlakirjadesse investeerivad fondid. Negatiivse poole pealt mõjutas kuu tulemust enim Ungari valitsusvõlakirjade ja forinti nõrkus. Rubla valitsusvõlakirjad seevastu kuu kokkuvõttes märkimisväärselt ei liikunud. Fondi portfell oli jätkuvalt paigutatud konservatiivselt lühikese tähtajaga deposiitidesse. Suhteliselt head kohalikud makromajandusuudised ja tugevad teise kvartali majandustulemused ettevõtetelt aitasid turgudel stabiilsena püsida, kuid investorite tähelepanu oli selgelt suunatud globaalsetele teemadele võimaliku suunamuutja otsingul. Majandus buumib, ehk neelavad alla. Samas olulisi muutusi portfelli struktuuris ei toimunud. Möödunud kuul müüsime vähemaks nafta- ja gaasifirmade aktsiaid. Venemaa välisvaluutas denomineeritud võlakirjad tegid augustis samuti läbi arvestatava hinnatõusu, osaliselt toetas liikumisi ka globaalsete valitsusvõlakirjade tugevus. Teisalt ei pea me tõenäoliseks ulatuslikku intresside tõstmistsüklit ning kuna Poola lühiajaliste valitsusvõlakirjade hinnad juba arvestavad intresside võimaliku tõusuga, peame Poola zloti valitsusvõlakirjade hinnataset sobivaks. Osa rahast paigutasime terasetootja Evraz Group’i aktsiatesse. Kuna Ungari valitsusvõlakirjade hindadesse on hirmufaktor juba sisse arvestatud, hoiame olemasolevaid positsioone, kuid ei tõtta neid hetkel ka suurendama. Viimaste tõus ei kompenseerinud hinnalangusi mujal ning fondi tootlus oli augustis negatiivne.SEB Konservatiivne Pensionifond – Fondi positiivse tootluse kujunemist mõjutas eelmisel kuul kõikides fondi portfellis sisalduvate varaklasside hinnatõus. Üllatavalt tugevad kasvunäitajad suure naabri Saksamaa majanduses toetab ka Tšehhi ekspordisektori ja majanduse väljavaateid. Ungari võlakirjaturg on endiselt valitsuse ebaühtlase välissuhtluse ohver ning nii Ungari võlakirjad kui valuuta on viimastel kuudel olnud teiste regiooni turgudega võrreldes tunduvalt nõrgemad. Huvitavad arengud toimusid aktiivsetes sissetulekutes. Balti ravimiettevõtetest olid positiivsed teise kvartali tulemused Grindeks’il ja Olainfarm’il, kuid Sanitas jäi ootustele pisut alla. Arvatavasti jäi aktsiaturgude põhi juuli algusesse ja mure globaalmajanduse kasvu teistkordse aeglustumise pärast hajub. Ida-Euroopa ning Ühendriikide aktsiafondid ning positiivselt suutsid kuu jooksul liikuda Aasia aktsiafondid.SEB Energiline Pensionifond – Fondi osak jäi kuu arvestuses peaaegu muutumatuks. Dr Reddy ja Sopharma osakaalu vähendati liiga kõrge fundamentaalse hinnataseme tõttu. Olukorras, kus Eesti krooni intressitasemed on juba alanenud ning Eesti krooni kurss on Euro suhtes fikseeritud, on kodumaisel aktsiariski mitte soovival investoril vähe võimalusi osa saamaks Eesti ja Ida-Euroopa paranevast kuvandist. Ungari ettevõtetest ületasid ootuseid Richteri tulemused. BigBank laenukalkulaator tarbimis ja kiirlaenude võrdlus.

Ida-Euroopa turge ei mõjutanud olulisel määral ka nõrgemate Euroala riikide valitsusvõlakirjade müügilaine, mis annab taaskord märku, et investorid eristavad üha enam nõrgemaid Euroala riike ja tugevamaid Ida-Euroopa riike. Põud ja sellest tingitud toiduainete hinnatõusu kartus on pannud investorid nõudma rubla valitsusvõlakirjadelt kõrgemaid intressitasemeid. Poole minu aktiivsetest sissetulekutest moodustab tellimustöö ühele konkreetsele koostööpartnerile. Omega Pharma poolaastatulemused olid nõrgapoolsed seoses Lääne-Euroopa ravimiturgudel toimunud ravimihindade alandamisega ja kriisi süvenemisega osades Euroopa riikides.

Noorepere laen; auto ostmiseks laen -

. Ostsime mõningaid Poola panku, Ungari OTP-d, Rumeenia SIF-e ning samuti Viinis noteeritud kinnisvaraarendajat Atrium. Poole võrra vähendati Sopharma positsiooni ja veidi Dr Reddy’se, Veropharmi ning Sanitase positsiooni. Maailma suuremad regioonid ja ilmselt juba ka Ida-Euroopa majandused on jõudnud majanduslangusest pikema kasvuperioodi algusesse. Möödunud kuul avaldus riskihajutuse efekt selle parimas vormis.SEB Tasakaalukas Fondifond – Fondi osaku mõnevõrra negatiivse tootluse kujundasid aktsiafondide ja võlakirjafondide erisuunalised liikumised. Seetõttu oleme Tšehhi pikemate võlakirjade osakaalu portfellis taktikaliselt vähendamas. Eristada võib Saksamaa, Prantsusmaa, Hollandi ja Põhjamaade kasvunäitajate tugevust mõnevõrra kehvematest arengutest perifeersematel eurotsooni lõunaaladel.

3 päeva, mis muutsid maailma – Rahalood

. Kõik see on andnud uue hoo aruteludele võimalikust järelkriisist, millesse tõsiselt usuvad siiski vaid mõned üksikud. Acino Holdingu ja China Sky One’i puhul kasutati madala hinnaga ostuvõimalusi. aastal on arenevaid võlakirjaturge tugevalt toetanud ka jätkuv investorite raha sissevool arenevate turgude võlakirjafondidesse. Ostsime pisut juurde Poola panku ning vähendasime Ungari kütusekontserni MOLi osakaalu. Ka regiooni peamised valuutad näitasid augustis Euro vastu tugevust

Märkused