Privaatsuspoliitika ja küpsised

Privaatsuspoliitika ja küpsised. Eesmärk on anda kodanikule praktilist informatsiooni ja kindlus. Kuna erisusi on palju, et tea kodanik näiteks asutusele kirja saates, kas tema nimi tehakse veebis nähtavaks, kas tema suhtes tehtud väärteootsus avalikustatakse või kas asutuse poolt peetavasse registrisse jääb andmetega tutvumisest inimese kohta jälg maha. See isikuandmete kaitse ja teabe avalikustamise koordinaator võikski olla asutuses privaatsuspoliitika koostamise eestvedajaks.Privaatsuspoliitika koostamine eeldab asutuse tööprotsesside kaardistamist ja nende lihtsal viisil dokumenti fikseerimist. Kus kiirelt raha saada õppelaenu intress. Tihti tekib kaardistamise käigus vajadus töökorralduse erinevad tahud uuesti läbi mõelda.Seega, vastavalt asutuse spetsiifikale on soovitav kaasata privaatsuspoliitika väljatöötamisse kolleegid, kellel isikuandmete töötlemisega tööalane puutumus

Märkused