Tartu kaasav eelarve kui inspireeriv tulevikutee ka valitsuse jaoks

Ideest peavad saama kasu võimalikult paljud.

Hääletusele lähevad kõik ideed, mis on realiseeritavad ja mahuvad eelarve piiresse.

Kadri Leetmaa: osalusõigus kõigile Tartu noortele.

. Tartu kaasav eelarve kui inspireeriv tulevikutee ka valitsuse jaoks. Ideid saab esitada igaüks. aastal, peale E-riigi Akadeemia seminari. Nordea laenud hüpoteek. Töörühm hakkas E-riigi Akadeemia juhtimisel välja töötama kaasava eelarve protsessi metoodikat. Tartu kaasav eelarve kui inspireeriv tulevikutee ka valitsuse jaoks. Lean noortele säästu krediit kaart.

Tartu kaasav eelarve 2013 a lõppraport by e-governance.

. Esitatud ideid analüüsivad vastava valdkonna spetsialistid, sisult sarnased ideed koondatakse ning iga idee kohta koostatakse hinnang selle realiseeritavuse ja eeldatava maksumuse kohta. Hääletuse tulemusel reastatakse ideed vastavalt saadud häälte arvule alustades enim hääli saanud ideest. Ideedega saab tutvuda Tartu kodulehel ja korraldatakse ideede tutvustusüritus.. Otsuse kinnitab volikogu eelarve vastuvõtmisega detsembris. aastal moodustas linnavalitsus töörühma, kuhu kuulusid lisaks linnajuhtidele ja ametnikele ka kõigi volikogu fraktsioonide esindajad. Ferratum.ee kiirlaen kohe kätte

Märkused