Väikelaen ettevõtetele ID kaardi lugeja abil võetatavad laenud

krediidihinnangute ning raportite koostamine; Töötleja võib edastada Andmesubjekti isikuandmeid järgmistele kolmandatele isikutele: a. Ettevõtte väikelaenude puhul on positiivne asjaolu, et enamikul juhtudest saate ise valida, kuidas te seda tagasi maksate, kas siis fikseeritud maksetena või vabagraafiku alusel, see võimaldab laenu põhiosa vabamalt kasutada. AS-ile Krediidiinfo või muule krediidireitinguid või –hinnanguid koostavale isikule; Töötleja ei edasta Andmesubjekti puudutavaid isikuandmeid ühelegi nõusolekus nimetamata kolmandale isikule, välja arvatud kui selline õigus või kohustus tuleneb seadusest. Andmesubjekti poolt meie kaudu sooritatud tehingute kaudu; c. Väikelaen ettevõtetele ID kaardi lugeja abil võetatavad laenud. andmesubjektiga lepingu sõlmimise ettevalmistamine ja sõlmitud lepingu täitmine; c. Andmekaitse Inspektsiooni veebileht asub aadressil www.aki.ee. Käesolevate tingimuste eesmärgiks on kirjeldada, kuidas AS Finora Capital töötleb klientide, s.h. Paljud neist on välja töötanud erinevaid ettevõttele suunatud väikelaenusid vastavalt nende kasutamise eesmärgile.

kaupade pakkumine või teenuste osutamine Andmesubjektile; d. Samuti on Andmesubjektil õigus pöörduda nii Töötleja kui ka Andmekaitse Inspektsiooni poole. Riiklikes ja eraõiguslikes registrites Andmesubjekti kohta hoitav info. Isikuandmete töötlemise nõusolek on antud nii selliste Andmesubjekti isikuandmete kohta, mille Töötleja on saanud Andmesubjektilt endalt, kui ka Andmesubjekti isikuandmete kohta, mille Töötleja on saanud kolmandatelt isikutelt. muud Andmesubjekti ja Volitatud töötleja vahel lepingueelsete läbirääkimiste ja/või sõlmitud lepingu täitmise käigus saadud andmed. Lühiajaline on käibekapitalilaen, millega on hea rahastada konkreetset projekti. Ärilaenu pakub järjest enam laenufirmasid ja pankasid. andmesubjekti laenuvõimelisuse hindamine; b. isikud, kellele lepingust tulenevad nõuded on loovutatud; e.

Tagatiseta väikelaen kuni 10000 euroni igaks otstarbeks.

. Näiteks on võimalik laenu võtta investeeringuteks või projektide rahastamiseks, sellist võimalust pakub Ärilaen.ee.

Väikelaen | Finora Capital

. andmed maksevõime kohta; i. Töötleja tegevusega seotud advokaadid ning muud nõustajad; d. Töötlejaga samasse kontserni kuuluvad äriühingud; b. Lisaks võimaldab Ärilaen.ee laenu tagasi maksta vaba graafiku alusel. Põhivarasse investeerimisel oleks mõistlik mõelda pikaajalise väikelaenu peale, sest see on loodud spetsiaalselt ettevõtte laiendamiseks. AS'ga Finora Capital suhtesse astumisel annab Andmesubjekt nõusoleku oma andmete töötlemiseks. Enamik ettevõtetele mõeldu laenudest eeldab erineva aruandluse esitamist, mille läbi vaatamine võtab tavaliselt pisut kauem aega, kui tagatisega eraisiku laenu puhul. Käesolevate tingimuste kontekstis on Andmesubjektiks füüsiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi hakata kasutama AS Finora Capital teenuseid. Otsides keskmise pikkusega laenu oma põhivara või käibekapitali investeeringuteks on üheks võimalikuks valikuks Capitalia ärilaen, mis on loodud väiksematele ja keskmise suurusega ettevõtetele. Muuhulgas on Andmesubjektil õigus saada Töötlejalt tema kohta käivaid isikuandmeid, nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist. Kui teile meeldib laenu võtmisel valida, siis võite kaaluda ärilaenu võtmist Krediidipangast. Ettevõte väljastab lühiajalist ja pikaajalist väikelaenu. Ärilaenu saamiseks tuleb esitada ettevõtte bilanss ja konto väljavõte ning täita ära avaldus. Laenuandjad ei ole vajalike sissetulekute osas täpseid reegleid seadnud. Klient on kohustatud viivitamatult informeerima Finora Capitali kõigist andmete ja asjaolude muudatustest, võrreldes lepingutes või Finora Capitalile esitatud dokumentides esitatud andmetega. Töötleja äripartnerid, kellega Andmesubjekt on sõlminud Osamaksetega tasumise müügilepingu; c. Olge valmis laenufirmale esitama oma ettevõtte bilanssi, majandusaasta aruannet või mistahes muud vajalikku dokumenti. Isikuandmete Kaitse Seaduses mainitud Andmesubjektide isikuandmeid. Andmesubjektil on seoses ennast puudutavate isikuandmetega kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused. Tagatisega laenu puhul on kindlasti vaja tagatiseks oleva kinnisvara eksperthinnangut, see otsustab põhimõttelisel, kas ja kui palju ettevõttele laenu antakse. Osamaksetega tasumise müügilepingu sõlmimisel nõusoleku andmisel on Volitatud töötlejaks müüja, kelle kontaktandmed on kättesaadavad müügilepingus. isikut tõendava dokumendi number ja kehtivusaeg; e. Enne kui lähete laenu üldse taotlema tasuks need dokumendid valmis panna ja ise kriitilise pilguga üle vaadata.

TAGATISETA LAEN: Esimene laen tasuta ehk 0% intressiga

. Neid andmeid kogume me järgmistest allikatest: a. Andmesubjektide endi poolt meile edastatud andmed, näiteks laenutaotluse kaudu; b. Elektroonilises vormis isikuandmete töötlemiseks nõusoleku andmisel on Töötlejaks Finora Capital OÜ. Kui olete mõelnud oma ettevõttele kinnisvara soetada, käibekapitali suurendada või on teil hoopis mitu projekti, mis vajaksid rahastamist võite ärilaenu saamiseks Hüpoteeklaenu poole pöörduda.

Kinnisvaralaen ettevõttele |

. Klientidele teenuste osutamiseks vajab AS Finora Capital teatud isikuandmeid

Märkused