Vallo Eenpalu

Investeeringutoetuse abil on soetatud uus traktor. Perenaine Aivi lüpsab, pojad Alvar ja Argo aitavad põllutöödel. Iga aasta on hangitud juurde uut põllumaad, plaanis on tootmist laiendada ja palgata majapidamisse hea abiline. Veidenberg oli esimene eesti mees, kes oma lehmad külmlauta pani. - III koht – Lempo ja Endla Must, talu, Võrumaa. Talus elab oma abikaasa ja nelja lapsega ka peretütar Tiiu. Hiljuti valmis uus tootmishoone, milles saab preparaate toota euronõuetele vastavalt ja siis ka turustada. Samuti hakati teravilja kasvatama ja sama tegevusega on plaan ka jätkata. Sealihatoodang läheb Otepää Lihatööstus Edgarile. Vanast talust oli siis säilinud neli seina ja korsten. Arvo Kuutok on oma kätega ehitanud ka uue talumaja ja abihooned. Pererahvas võtab aktiivselt osa külaelu edendamisest, peremees kuulub vallavolikokku ja on osalenud agaralt taluliidu tegemistes. Kuigi varem on tegeletud ka köögiviljade, marjade ja jõulukuuskede kasvatamisega, on jäänud talu põhitegevuseks piimakarja kasvatamine. Nõukogude korra ajal, kui talupidamine ametlikult likvideeriti, jäi pere kohapeale elama ja lehmi peeti kogu aeg edasi. Pererahvas jõudis mõttele kuivatada aed- ja metsamarjad krõpsudeks. aastatel ja varasemalt tegeles pererahvas seal piimatootmisega. Peede talu oli üks esimesi Võrumaal, kuhu jõudis SAPARDi toetus. Edaspidi on kavas soetatada ka oma kombain. Praeguseks on taastatud elumaja ning rajatud hulk kõrval- ja abihooneid. Sellest suurem osa on mahetoodang. Tänu heale koostööle teiste kohalike ettevõtjatega suudetakse vajadusel pakkuda toitlustamist ja mitmekesist meelelahutust suuremalegi seltskonnale. Kõik talutööd on aastaid tehtud vaid oma pere abiga. Peale selle tuleb tootmisliinidelt mahlasid, mahlajooke, keediseid, marjajahusid ja püreesid. Nii lauda renoveerimiseks kui sõnnikuhoidla rajamiseks on kasutatud investeeringutoetusi. Tema vanaema oli kogenud ravitseja, kes valmistas preparaate ravimtaimedest ja muust looduslikust toorainest. Privaatses asukohas otse Keila jõe kaldal asub korralikult hooldatud laagriplats koos abirajatistega. Selle üldvõitjaks osutus Pajumäe talu, mille peremees on Arvo Veidenberg. Veidi eemal jõekäärus on pererahva kena ja heas korras elamine, kuhu on muuhulgas rajatud ka väike mustikaistandus. Kõik olemasolev on valmis saanud oma pere töö tulemusena ja ilma laenudeta. Eelmisel aastal rekonstrueeriti täielikult vana talumaja, kuhu tänulikud lapsed tegid ema jaoks korraliku käsitöötoa.

Aasta talu 2014 on Tuuma talu - Maaleht

. Talude taastamise järel, kui Pajumäe peremees aiandusega tegeles, soetas ta lehma, et sõnnikut saada. Majapidamine on tunnistatud eliit-klassi tõufarmiks, talu on Eesti Maakarjakasvatajate Seltsi liige. Uzbekistanis sündinud perenaine on lõpetanud Tartu Ülikooli ja on erialalt on filoloog. Koostöös naabertalunikega on soetatud vajalikku põllumajandustehnikat ja ostetud ühismajandi-aegne kuivati-ladu, mida eurotoetuse abil hoogsalt uuendatakse. Lüpsilehmade arvu ei saa suurendada, sest karjamaad on vähe ja osa nendest on kevadeti veel all. aastate lõpul, nn Vene kriisi ajal, kui piima hind langes väga madalale, pidas ta paremaks hakata ise piima töötlema ja müüma. Oma töötajatelt ootab ta kaasamõtlemist ja huvi valdkonna vastu. Tehnika, eriti uue külviku, hankimist peab peremees ettevõtmise arengu juures eriti oluliseks. Põhiliselt oma vajaduse tarbeks ja riskide hajutamiseks on püsti pandud ka väike saekaater. - II koht – Ivo Eenpalu, talu, Harjumaa. Kes aitab maksta SMS laenud laen ilma väljavõtteta. Väetisena kasutatakse ka Talleggi kanaläga. Paljud selle aja loomakasvatajad ütlesid Veidenbergi ideed kuuldes, et oi, nii küll ei tohi! Elu on näidanud vastupidist – nüüd elab suurem osa Eesti lehmi külmlautades. Investeeringutoetuste abil on soetatud vajalik põlluharimistehnika. Smslaen maksegraafik arvelduslaen. aastal talu üle võtnud noor peremees osaleb ema mäletamist mööda talutöödel juba sellest ajast, kui heinapalli veeratada jaksas. Eesti Talupidajate Keskliit. Ilma intressita laen kiirlaen intressita.

Ajarajad: Konkursi "Eesti parim talu 2012" tulemused

.     Nutikate lahenduste kasutajad – Lau Raja talu, Raplamaa Asukoht: Raplamaa, Kehtna vald, Lau küla Tootmissuund: piimakarjakasvatus, lihaveisekasvatus Juba kaugelt jääb silma kogukas kaarhall, mis lähemal vaatlusel osutub laudaks. Nüüd jõuab talu toodang peale turgude ja ökopoodide ka suurematesse kaubanduskettidesse. Sügavallapanuga ikka selleks, et rohkem sõnnikut saada, ning külm mitte selleks, et loomi karastada, vaid et võimalikult odav lahendus leida. Noor peremees paneb rohkem rõhku viljakasvatusele, mis on rohkem moodsa põllutehnikaga seotud. Olemas on oma kuivati ja tehnika jaoks on mahukas masinakuur. Vanast lüpsimajast tehti piima töötlemise ruum, talumeierei, kus hakati jogurteid ja kohupiimakreeme valmistama. Tagantjärele vaadates teeks pererahvas oma talu majandamisel nii mõndagi teisiti, kuid miski vägi ei ole sundinud neid talupidamisest loobuma. Taimekasvatus on keskkonnasõbralik, vili läheb ennekõike oma sigadele, kes kompenseerivad väikese piimakarja tõttu saamata jäänud tulu. Nendest osa suundub Türki.  Edaspidi on plaan teha uus külmlaut. Selleks on kasutatud ka eurotoetusi. Peale kanuumatka või loodusradu ootab külastajaid leil haagissaunas. aastast taastatakse peremehe vanaisa talu.

Vallo Eenpalu. Noor peremees ütleb, et ei kujuta enam ette, et palgatööle läheks. Tatart kasvatatakse eelkõige tatramee saamiseks.    Peremees on lõpetanud Peterburi Tehnikaülikooli ja on erialalt elektrofüüsik. Toodang jõuab müüki suurimates Tallinna ja Tartu kauplustes, samuti Keilas ja Võrus. Kuna võimsust jääb üle, osutatakse teenust teistele talupidajatele. Peremehe sõnul ootab laut uut ideed. Kirg tehnika vastu ongi kujunenud talle püsivaks tööks. Ta käib regulaarselt tervendamisalastel täienduskoolitustel Sankt-Peterburis. Nimeta ükspuha mis pähe tulev tervisehäda ja Viira talu pererahval on tagataskust võtta ravimtaimede segu, mis selle puhul aitab. aastal lõpetati piimakarja pidamine ja mindi üle lihaveisekasvatusele. Suurt rõhku on pandud karjamaade eeskujulikule kvaliteedile. Praeguseks on ta andnud ettevõtmise üle tütrele Annikale. aastate lõpul esimene Baltimaade talupidaja, kes muretses lauta arvutiga lüpsiplatsi, innustades teisigi talupidajaid lüpsmist moderniseerima. Peremees ja tema abikaasa Leen võtavad osa talupidajate ja noortalunike organisatsiooni tööst ning tutvustavad taluelu linnainimestele. Majanduslikult raskemad ajad on kannustanud pererahvast võtma kasutusele rohkem maad ja mitmekesistama loomakasvatust. Perekond Muulmannid kohandasid soodsalt hangitud kaared väikese ümberehitusega lihaveiste uueks peavarjuks. Saks · Edgar Valter · Edgar de Wahl · Edmund S. Üheskoos onuga, kes samuti naabruses talu peab, on soetatud vajalik tehnika. Loovat mõtlemist ja olemasoleva oskuslikku ärakasutamist on talus näha mujalgi. Nicholas' Church, Tallinn · St. Teadlasele kohaselt on Mihkelsoo valmistanud kõigi ravimtaimede toime kohta konkreetsed tabelid ja pannud nendest kokku teatmiku. Tahab olla ikka iseenda peremees. Takkasaare talu on hea näide sellest, et talupidamise puhul on tootmise suuruse ja kasumlikkuse kõrval olulised ka elulaad, korras kodu ning puhas ja hooldatud looduskeskkond.. Tütar Anneli käis talumajandust õppimas Rootsi farmides ja on vanematel jõudumööda kodutalus abiks. Samuti töötab tsehhis Eestis ainulaadne marjade kuivatussüsteem. Vastavalt oma tervisemurele saab sealt näpuga järge ajades teada, mis aineid peaks sööma, lisatud on ka retseptid. - III koht – Vallo Asperk, talu, Raplamaa. Sajandivahetusel hakkas ta teiste seas silo eeliseid propageerima. George's Night Uprising · St. Kui teha, siis põhjalikult ja suurelt, sest investeerida tuleb niikuinii. Koos isaga on renoveeritud kolhoosi-aegne kuivatikompleks ja soetatud vajalikku põllumajandustehnikat – külvik ja traktor. Kahepeale suudetakse tehnikat jagada ja töid ajastada. aastal, kui praeguse peremehe Mihkli ema ja isa hakkasid Kagu-Eesti kuplite vahel ametlikult talu pidama, oli Männimetsa talul selja taga juba aastakümnete pikkune katkematu talupidamise traditsioon. Seni on olnud põllumajandus noorele peremehele transpordiäri kõrval sisukas hobitegevus, mida isaga koostöös viljeletakse. Investeeringutoetuse abiga on Kolts tootmist laiendanud ja soetanud täismahla tootmise liini. Peremehe õlul on peamiselt põllutööd, pereneine keskendub loomakasvatusele

Märkused